Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Фінансовий менеджмент у малому бізнесі (Буряк Л.Д.)  
16.12.2016
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі (Буряк Л.Д.)

   У навчальному посібнику розкриті особливості управління фінансами малих підприємств, зокрема, формування первісного капіталу на день відкриття бізнесу, порядок фінансування основного капіталу та оборотних активів малого підприємства, оподаткування доходів малих підприємств.
   Значна увага в посібнику приділена прогнозуванню грошових коштів, складанню звітності щодо прибутку малих підприємств, кредитуванню господарської діяльності, державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу.
   У посібнику вміщено термінологічний словник до кожної теми, розроблені тестові завдання, складені задачі та програмні питання підготовки до заліку.
   Наведений список рекомендованої літератури для самостійного вивчення дисципліни.

ЗМІСТ

Вступ 3

Програма дисципліни “Фінансовий менеджмент у малому бізнесі” 4

Тема 1. Основи фінансового менеджменту в малому бізнесі 6
1.1. Методичні вказівки до вивчення теми 6
1.2. Термінологічний словник основних понять 7
1.3. Структурно-логічні схеми 8
1.4. Навчальні завдання 9
1.5. Тести для самоперевірки знань 10
1.6. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 11
1.7. Література 11

Тема 2. Управління формуванням фінансових ресурсів малих підприємств 12
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми 12
2.2. Термінологічний словник основних понять 13
2.3. Структурно-логічні схеми 14
2.4. Навчальні завдання 16
2.5. Тести для самоперевірки знань 18
2.6. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 19

Тема 3. Управління формуванням основного та оборотного капіталу малих підприємств 20
3.1. Методичні вказівки до вивчення теми 20
3.2. Термінологічний словник основних понять 24
3.3. Структурно-логічні схеми 24
3.4. Навчальні завдання 25
3.5. Тести для самоперевірки знань 27
3.6. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 29

Тема 4. Оподаткування доходів малих підприємств 30
4.1. Методичні вказівки до вивчення теми 30
4.2. Термінологічний словник основних понять 34
4.3. Структурно-логічні схеми 35
4.4. Навчальні завдання 37
4.5. Тести для самоперевірки знань 37
4.6. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 39

Тема 5. Прогнозування основних фінансових показників малих підприємств 41
5.1. Методичні вказівки до вивчення теми 41
5.2. Термінологічний словник основних понять 50
5.3. Структурно-логічні схеми 51
5.4. Навчальні завдання 52
5.5. Тести для самоперевірки знань 55
5.6. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 56

Тема 6. Фінансова стратегія малого підприємства 58
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми 58
6.2. Термінологічний словник основних понять 62
6.3. Структурно-логічні схеми 63
6.4. Навчальні завдання 64
6.5. Тести для самоперевірки знань 67
6.6. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 68

Тема 7. Державна фінансова підтримка розвитку малих підприємств 70
7.1. Методичні вказівки до вивчення теми 70
7.2. Термінологічний словник основних понять 78
7.3. Структурно-логічні схеми 79
7.4. Тести для самоперевірки знань 79
7.5. Перелік програмних питань для самостійного вивчення 81

Вступ

   Дисципліна “Фінансовий менеджмент у малому бізнесі” вивчається слухачами магістерських програм після засвоєння дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Її вивчення передбачає розгляд таких питань: основи фінансового менеджменту в малому бізнесі; формування та використання статутного капіталу; управління змінними та постійними витратами малого підприємства; бюджетування — як метод планування та використання доходів малих підприємств; управління рухом грошових коштів; розроблення фінансової стратегії малого підприємства; напрями державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.
   Мета вивчення дисципліни — сформувати в студентів уявлення особливостей управління формуванням фінансових ресурсів, основних засобів, оборотних активів малих підприємств, спрощеної системи оподаткування, кредитування та фінансового планування малих підприємств.
   Основні завдання дисципліни:
   - ознайомити студентів з основами організації управління фінансами малих підприємств;
   - навчити студентів правильно визначати оптимальний розмір первісного капіталу на день відкриття малого підприємства;
   - виробити навички щодо управління основним та оборотним капіталом малих підприємств;
   - сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями;
   - дати уявлення про особливості оподаткування доходів малих підприємств.
   Вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент у малому бізнесі” базується на підготовці студентів з таких дисциплін: “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий ринок”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Страхування”.
   Для досягнення поставленої мети і завдань важливе значення має самостійна робота студента. Підготовлений навчально-методичний посібник призначений допомогти студентам самостійно опанувати дисципліну. Посібник містить: програму дисципліни “Фінансовий менеджмент у малому бізнесі”; термінологічний словник основних понять; навчальні завдання; тести для самоперевірки знань; методичні поради до вивчення курсу; перелік програмних питань, які необхідно вивчити студенту; список рекомендованої літератури.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі (Буряк Л.Д.)

 
< Попередня