Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Операційний менеджмент (Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В.)  
15.10.2016
Операційний менеджмент (Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В.)

   Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Операційний менеджмент” містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, контрольні запитання та завдання для самоперевірки знань, плани семінарських і практичних занять, задачі, завдання для самостійного опрацювання прикладних аспектів операційного менеджменту, методичні рекомендації щодо виконання наукових досліджень тощо. У посібнику висвітлено систему контролю знань студентів, наведено список рекомендованої літератури та перелік використаних першоджерел нормативно-регламентаційного характеру.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться питаннями управління виробництвом та операціями. Може бути використаний як самовчитель.

ЗМІСТ

Передмова 6

І. Навчальна програма 10

ІІ. Тематичні плани та форми вивчення дисципліни 17

ІІІ. Методичні поради щодо вивчення тем курсу 25

Розділ 1. Операційна система організації та операційний менеджмент 26
1.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення 26
1.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу 28
Тема 1. Введення в дисципліну “Операційний менеджмент” 28
Тема 2. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика 30
Тема 3. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 38
Тема 4. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті 42
1.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу 48
1.4. Основні терміни та поняття 53

Розділ 2. Управління поточним функціонуванням операційної системи 54
2.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення 54
2.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу 55
Тема 5. Планування та контроль реалізації операційної функції організації 55
Тема 6. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи 64
Тема 7. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності 71
2.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу 77
2.4. Основні терміни та поняття 82

Розділ 3. Управління створенням і розвитком операційної системи 83
3.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення 83
3.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу 84
Тема 8. Ключові аспекти проектування та створення операційної системи 84
Тема 9. Ключові аспекти перетворень і розвитку операційної системи 95
Тема 10. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи 101
Тема 11. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту 109
3.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу 111
3.4. Основні терміни та поняття 116

IV. Практикум 117
1. Плани семінарських і практичних занять, і порядок їх проведення 117
2. Задачі до практичних занять 133
3. Завдання для самостійного опрацювання прикладних аспектів операційного менеджменту 150
4. Перелік питань для самостійного опрацювання еволюційних аспектів операційного менеджменту 155

V. Методичні рекомендації щодо виконання наукових досліджень та оформлення їх результатів 157
1. Загальні положення 157
2. Характеристика основних етапів виконання науково-дослідної роботи (НДР) 159
3. Рекомендації щодо оформлення результатів НДР 167
4. Критерії оцінювання результатів НДР 178

VI. Система контролю знань студентів 180
1. Загальна характеристика системи поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни 180
2. Поточний контроль та оцінювання рівня знань студентів денної та вечірньої форм навчання 181
3. Поточний контроль та оцінювання рівня знань студентів заочної форми навчання 187
4. Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань 188

VII. Література 195
1. Загальна характеристика базових підручників, основної та додаткової літератури 195
2. Основна рекомендована література 197
3. Додаткова рекомендована література 198
4. Перелік використаних першоджерел 206

Додатки 213
Додаток А. Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією “Бакалавр з менеджменту”, “Фахівець з менеджменту” 213
Додаток Б. Здатності випускника вищого навчального закладу з кваліфікацією “Бакалавр з менеджменту”, “Фахівець з менеджменту”, що вимагаються, та система вмінь, що їх відбиває 222
Додаток В. Приклад модульної контрольної роботи для поточного контролю знань студентів денної та вечірньої форм навчання 225
Додаток Г. Приклад домашньої письмової роботи для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання 229
Додаток Д. Приклад екзаменаційного білета для підсумкового контролю знань студентів усіх форм навчання 232

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Операційний менеджмент (Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В.)

 
< Попередня   Наступна >