Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент у державних організаціях (Цуруль О.А.)  
21.12.2016
Менеджмент у державних організаціях (Цуруль О.А.)

   У навчальному посібнику розглядаються: основи менеджменту в державному управлінні; становлення та розвиток державної служби; діяльність державного керівника; управління людськими ресурсами в державній організації; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління; контролінг у системі державної служби.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова 3

Тема 1. Основи менеджменту 4
1.1. Сутність менеджменту. Наукова основа менеджменту 4
1.2. Менеджери організацій, розподіл їхньої праці 9
1.3. Менеджмент у сучасних умовах 12
1.4. Цілі та функції менеджменту 15
1.5. Менеджмент у державному управлінні 24

Тема 2. Становлення та розвиток системи державної служби 30
2.1. Американський та європейський підходи до державного управління 30
2.2. Централізований і децентралізований підходи розвитку державної служби 33
2.3. Закриті й відкриті системи доукомплектації штатом державної служби 36
2.4. Освіта та принципи системи державної служби. Концепція представницької бюрократії 38
2.5. Становлення та розвиток державної служби в Україні 41

Тема 3. Державна організація в менеджменті 50
3.1. Організація, її основи та функції адміністративного апарату 50
3.2. Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління 54
3.3. Структура державного органу 56

Тема 4. Діяльність державного керівника в організації 60
4.1. Визначення і характеристика дій керівника 60
4.2. Державне і приватне управління 65
4.3. Стиль і методи управління 70
4.4. Типові помилки, негативні та позитивні якості керівника 76

Тема 5. Управління людськими ресурсами в державній організації 79
5.1. Суть і зміст управління людськими ресурсами 79
5.2. Планування людських ресурсів 83
5.3. Набір кандидатів та їх відбір 86
5.3.1. Особливості набору кандидатів та їх відбору в системі державної служби України 92
5.4. Призначення на посаду, орієнтація, підготовка, розвиток і оцінка показників діяльності 97
5.4.1. Призначення на посаду і орієнтація 97
5.4.2. Підготовка і розвиток 99
5.4.3. Оцінка показників діяльності 100
5.5. Особливості управління людськими ресурсами в державних організаціях 101

Тема 6. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації державного управління 106
6.1. Інформація та її роль у державному управлінні 106
6.2. Комунікації та їх загальна характеристика 108
6.3. Інформаційно-комунікаційні потоки у структурі державного управління 115
6.4. Комунікаційний процес і форми обміну інформацією 118

Тема 7. Контролінг у системі державної служби 123
7.1. Контролінг, його завдання, функції та форми 123
7.2. Цілі та завдання контролінгу при плануванні 125
7.3. Визначення продуктів у сфері державного управління і застосування калькуляції в сучасному адміністративному менеджменті 127
7.4. Аналіз управлінських процесів і розрахунок їх витрат 132
7.4.1. Аналіз управлінських процесів 132
7.4.2. Аналіз витрат процесу 135

Література 139

ПЕРЕДМОВА

   Сучасний період економічного розвитку нашої країни супроводжується заміною адміністративно-командної системи на ринкову, оскільки у зв’язку з трансформацією економіки в ринкову державна влада втратила важелі управління багатьма життєво важливими процесами в суспільстві і є неспроможною здійснювати необхідні економічні та політичні перетворення.
   В Україні розбудовується нова система державного управління. З метою створення ефективно працюючого механізму державного управління ключового значення набуває вибір стратегії подальшого розвитку державно-управлінських інститутів, конкретних шляхів і засобів подолання недоліків. Вирішення цього завдання потребує розвиненої теоретичної бази для підготовки спеціалістів. Багато в чому вдосконалення системи державного управління залежатиме від людей, які будуть здійснювати цей процес та керувати ним. Ідеться про підготовку фахівців-менеджерів та керівників, здатних на сучасному рівні здійснювати управління в державних органах.
   Дисципліна “Менеджмент у державних організаціях” передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту в державних органах.
   У навчальному посібнику зроблено спробу розкрити основи менеджменту в державному управлінні, прослідкувати становлення та розвиток державної служби в Україні, діяльність державного керівника, управління людськими ресурсами в державній організації, інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління, систему контролінгу в системі державної служби.
   При висвітленні питань використані матеріали Головного управління державної служби України, авторів Ф. І. Хміля, Г. В. Атаманчука, В. Б. Авер’янова, З. П. Рум’янцевої, Г. Райта, А. І. Кредісова, О. Ю. Оболенського та інших. Велика їм подяка. При написанні теми “Контролінг у системі державної служби” використані методичні матеріали Конгресу по підготовці нової генерації державних службовців, який відбувся в Луганську в 2000 році.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Менеджмент у державних організаціях (Цуруль О.А.)

 
< Попередня   Наступна >