Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент: Лекції (Соболь С.М., Шершньова З.Є.)  
11.10.2016
Менеджмент: Лекції (Соболь С.М., Шершньова З.Є.)

Зміст

1. Вступ 2
2. Навчально-тематичний план курсу "Менеджмент" 4
3. Програма курсу "Менеджмент" 5
4. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять 11
5. Список літератури 25
6. Тексти лекцій з курсу "Менеджмент"
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 2. Прийняття управлінських рішень
Тема 3. Планування в організації
Тема 4. Організація як функція управління
Тема 5. Мотивація
Тема 6. Лідирування
Тема 7. Система і процес контролю
Тема 8. Комунікації

Вступ

   Можливо багато хто з Вас задавався питанням, чому деякі компанії досягають успіху у бізнесі, а інші - зазнають невдачі? Чим визначається успіх організації і що можна зробити для його досягнення? Щоб знайти відповіді на ці запитання, виникла і розвивається наука менеджменту.
   У сучасному широкому розумінні менеджмент - це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних керівників по досягненню цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей. Знання, особисті якості та досвід менеджера взаємно впливають одне на одного. При цьому їх оптимальна комбінація змінюється стосовно:
   - рівня відповідальності менеджера (вищий, середній, нижчий);
   - функції, яку виконує менеджер (виробнича, інноваційна, фінансова, кадрова, маркетингова, облікова, інформаційна тощо);
   - сфери (галузі), у якій здійснює свою діяльність організація (виробнича, невиробнича, адміністративна, аграрна тощо).
   Це означає, що не існує однакових для всіх компаній шляхів та засобів досягнення успіху. Проте в діяльності всіх менеджерів, незважаючи на те, яку посаду вони обіймають, які функції виконують, у якій сфері працюють, є дещо спільне. Саме це спільне, що визначає закономірності управління, що складає фундамент менеджменту як науки, і є предметом курсу "Менеджмент". Конкретно в рамках цього курсу вивчаються: зміст основних функцій управління (планування, організації, керування, контролю); аналізуються механізми, способи та інструменти реалізації кожної функції; досліджуються підходи до їх ефективного застосування.
   Основними цілями курсу “Менеджмент” є:
   1) усвідомлення сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;
   2) отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;
   3) розвиток та закріплення навичок використання прийомів, способів та інструментів управління, що виправдали себе на практиці;
   4) створення бази для вивчення в майбутньому спеціальних управлінських дисциплін.
   Досягненню цілей курсу підпорядкована логіка його викладання, яка реалізує найпоширений у світовій практиці процесний підхід. Цей підхід передбачає послідовне вивчення кожної функції управління за схемою: сутність; основні елементи та етапи; інструменти та механізми їх ефективної реалізації.
   Сучасна система підготовки менеджерів базується на тому, що менеджмент - це професія з усіма її атрибутами: рівнем кваліфікації, знаннями, функціями, майстерністю. Але кандидати на цю професію повинні мати певні здібності (вміти будувати стосунки з людьми, долати конфліктні ситуації, приймати раціональні управлінські рішення тощо). Все це обумовлює особливості методики викладання курсу, яка передбачає поєднання лекцій з активними формами навчання. Разом з тим в процесі вивчення курсу “Менеджмент” наголос робиться на самостійну індивідуальну роботу слухачів.
   Після вивчення курсу “Менеджмент” слухачі повинні мати цілісне уявлення про процес управління будь-якою організацією і його основні етапи, а також володіти практичними способами та прийомами управління, які широко використовують як іноземні так і вітчизняні фірми.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати
Менеджмент: Лекції (Соболь С.М., Шершньова З.Є.)

 
< Попередня   Наступна >