Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків (Примостка Л.О.)  
21.12.2016
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків (Примостка Л.О.)

   У навчальному посібнику викладено сутність процесу хеджування як одного з найпоширеніших у світовій практиці методів мінімізації фінансових ризиків. Розглянуто механізм хеджування валютного та відсоткового ризиків за допомогою форвардних контрактів, фінансових ф’ючерсів, опціонних угод та своп-контрактів. Особливості використання фінансових інструментів з метою хеджування проілюстровано прикладами.
   Призначений для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, банкірів, менеджерів. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, ризикології та методології хеджування.

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Управління активами і пасивами банку та хеджування ризиків 5
1.1. Завдання й моделі управління банком 5
1.2. Економічна сутність процесу хеджування 9
1.3. Стратегії управління активами і пасивами банку 13
1.4. Основні положення геп-менеджменту 21

Розділ 2. Загальна характеристика фінансових інструментів 23
2.1. Форвардні контракти 23
2.2. Фінансові ф’ючерсні контракти 25
2.3. Порівняння ф’ючерсних і форвардних контрактів 44
2.4. Опціони 46
2.5. Своп-контракти 51
2.6. Особливості бухгалтерського обліку операцій хеджування в банках 54

Розділ 3. Хеджування ризику зміни відсоткових ставок 56
3.1. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів 56
3.2. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок
3.3. Опціони відсоткових ставок 69
3.4. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп-контрактів 74

Розділ 4. Хеджування валютного ризику 80
4.1. Особливості функціонування валютного ринку та типи валютних ризиків 80
4.2. Управління валютною позицією банку 83
4.3. Використання форвардних валютних контрактів в процесі хеджування валютного ризику 87
4.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту 90
4.5. Організація ф’ючерсної торгівлі на Київській універсальній біржі 94
4.6. Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику 99
4.7. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів 102

ВСТУП

   Сучасна банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. Відійшли в минуле ті часи, коли банківський бізнес був порівняно простим і безпечним. Строге регулювання обмежувало можливості менеджерів щодо прийняття рішень. Централізація банківської діяльності мала на меті захист цієї галузі підприємництва від ризиків на фінансовому ринку. Такий відносно простий підхід до керування (управління) банками став непридатним через стрімку інфляцію, економічний спад та зміни у світовій економіці. Технологічна революція, посилення конкурентної боротьби та дерегулювання банківської діяльності в багатьох країнах сприяли формуванню більш агресивних стратегій у банківському менеджменті, які супроводжуються підвищеним рівнем ризиковості. На сучасному етапі розвитку банківської справи головна проблема полягає в тому, як уникнути або мінімізувати ризик і при цьому отримати достатні прибутки для збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності банку.
   За останні десятиріччя основними характеристиками відсоткових ставок та валютних курсів були мінливість і непередбачуваність. Це призвело до серйозного занепокоєння фінансистів щодо контролю над рівнем ризиків, пов’язаних зі змінами ринкових цін на активи, а також дало поштовх до появи ряду нових фінансових інструментів, придатних для хеджування. Завдяки створенню та активізації таких сегментів фінансового ринку як форвардний, ф’ючерсний та опціонний ринки, а також ринок свопів, хеджування стало одним з найпопулярніших у міжнародній практиці методів управління ризиками.
   Значні зміни в економіці переживає останнім часом і Україна. Економічний спад, гіперінфляція, кризові явища підсилювалися політичною нестабільністю, розривом усталених економічних зв’язків та відсутністю необхідних фінансових ресурсів. З огляду на досвід інших країн можна стверджувати, що створення строкового фінансового ринку в Україні є одним із шляхів стабілізації та зниження ризиковості економічної діяльності. Функціонування такого ринку дало б змогу суттєво знизити відсотковий та валютний ризики як банкам, так і товаровиробникам.
   Вітчизняний ринок строкових контрактів має відповідати потребам та можливостям банківської системи, компаній, фірм, оскільки вихід на міжнародні ринки з метою хеджування власних ризиків для багатьох з них значно обмежений та проблематичний. Створення внутрішнього строкового ринку є найбільш перспективним та реальним напрямком розвитку вітчизняних фінансових ринків. Першу спробу організувати ф’ючерсну торгівлю здійснено на Київській універсальній біржі. Але, звичайно, це ще не дає підстав говорити про існування в Україні строкового ринку. Серед причин повільного становлення цього ринку такі як відсутність відповідно підготовлених фахівців та недостатня інформованість посідають не останнє місце. Тому основна мета пропонованої книги — допомогти в оволодінні базовими знаннями про такі фінансові інструменти як форвардні та ф’ючерсні угоди, опціони та своп-контракти, їх переваги та недоліки, методи застосування з метою хеджування ризиків. Книга буде корисною учасникам ринку, які, можливо, розглядають нині перспективи використання нових для вітчизняної економіки інструментів хеджування і відчувають потребу здобути початкову практичну інформацію про те, що являють собою ці інструменти і як їх можна застосовувати для зниження власного ризику та з метою розробки нових банківських послуг для клієнтів. Читач зможе ознайомитися з вихідними принципами та положеннями концепції хеджування, які допоможуть підготувати базу для розуміння складніших стратегій та методів, викладених у спеціалізованій літературі, таких як спредовий хедж, стреддл, стренгл та інші.
   Посібник складається з чотирьох розділів. У першому описано економічну сутність процесу хеджування, загальні підходи до управління активами і пасивами банку, базові положення геп-менеджменту. Другий розділ присвячено розгляду теоретичних основ та особливостей функціонування фінансових інструментів, незалежно від виду активу, який покладено в їх основу. У третьому та четвертому розділах розглянуто методи хеджування відсоткового й валютного ризиків за допомогою строкових фінансових угод, а також підходи до їх ціноутворення.
   Банківська справа є однією з тих сфер економіки, щодо яких рідко хто може дозволити собі повну непоінформованість. Як показують час та економічна дійсність, спосіб і рівень життя населення суттєво залежить від діяльності банків, їх надійності, намагання збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, пропонованих як фізичним особам, так і підприємствам, в яких зайнято більшість громадян. Тому проблеми використання інструментів строкового фінансового ринку розглянуто з різних позицій, аби задовольнити запити як менеджерів банків, так і їхніх клієнтів - компаній, фірм, інших учасників фінансового ринку.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків (Примостка Л.О.)

 
Наступна >