Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Управління міжнародними проектами: Конспект лекцій (Шевченко Т.Є.)  
21.12.2016
Управління міжнародними проектами: Конспект лекцій (Шевченко Т.Є.)

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ

1.1 Що таке проект
1.2 Типи проектів
1.3 Життєвий цикл проекту
1.4 Оточення проекту
1.5 Учасники проекту
1.6 Управління проектом

2. УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
2.1  Початкова (передінвестиційна) фаза проекту
2.2  Сутність проектного аналізу
2.3  Структура проектного аналізу

3. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
3.1  Основні поняття та визначення
3.2  Методи кількісного аналІзу і прогнозування ризику та невизначеностіі
3.3  Методи зниження ризиків

4. УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ  ПРОЕКТІВ
4.1  Визначення діяльності
4.2  Завдання послідовності робіт
4.3  Методи та засоби завдання послідовності робіт
4.4  Оцінка тривалості робіт
4.5  Розробка календарного плану
4.6  Контроль виконання календарного плану

5. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ
5.1. Планування ресурсів
5.2. Оцінка вартості
5.3. Розробка бюджету проекта
5.4. Контроль та управління вартістю проекта

6. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОЕКТУ
6.1. Контрактна робота в проекті
6.2. Види контрактів
6.3. Управління та контроль реалізації котрактів
6.4. Організація та проведення торгів

7. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТА
7.1. Планування якості
7.2. Забезпечення якості

8. ОСОБЛИВОСТІ  УПРАВЛІННЯ  МІЖНАРОДНИМИ  ПРОЕКТАМИ
8.1 ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
8.2 ФАКТОРИ ОТОЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

   Управління міжнародними проектами є складовою дисципліни “Управління проектами”. Вивчення основних положень методології управляння міжнародними пролектами дає уявлення про особливості і специфіку управління цими проектами., що виконуються у своїй країні для фірми резидента або проектів, що виконуються у зарубіжних країнах для своєї країни. У всіх цих випадках у проектних менеджерів виникають проблеми, через різні культури учасників проекту, різну мову, традиції країни, в якій виконується проект, її законодавство тощо. В залежності від того, як проектний менеджер підходить до цих проблем і вирішує їх, визначається успіх або невдача проекту. В цілому, основні положення методології управління проектами можуть бути застосовані для управління міжнародними проектами з урахуванням наступних аспектів: - правильна оцінка сил, що є мотивуючими в організації для відправки співробітників за кордон на роботу з проектом . – ідентифікація та оцінка зовнішніх факторів , що впливають на вібір проекту та його реалізацію. – рішення організації про розширення її діяльності за кордоном. – проблеми роботи у незнайомому середовищі. – вибір та навчання професіоналів по управлінню міжнародними проектами. На сучасному етапі управління проектами (УП) в усьому світі стало визнаною методикою проектно-орієнтованої діяльності найбільш успішних фірм.
   Застосування методів управління проектами не тільки дозволяє досягти результатів необхідної якості, але і заощаджує гроші, час, ресурси, знижує ризик проектів, підвищує надійність реалізації проектів. УП найбільш ефективно працює і добре себе зарекомендовало в умовах ринкової економіки, тому що по своїй суті стосується економічних методів управління, в яких вартісні фактори в кінцевому рахунку відіграють вирішальну роль.
   Наша країна багато років була в ізоляції від управління проектами як особливої професійної діяльності, тому УП не стало самостійною дисципліною і не змогло помітно впливати ні на загальну культуру управління, ні на економіку в цілому.
   В останні роки в Україні відбуваються кардинальні зміни, пов'язані з реформуванням економіки і перетворенням господарського комплексу з урахуванням його регулювання ринковими відносинами. Реалізація такої великомасштабної програми до того ж ще й у стислий термін, вимагає залучення значних коштів, однак внутрішні джерела фінансування розвитку дуже обмежені і використовуються, головним чином, для підтримки життєво важливих для суспільства сфер економіки.
   Світовий досвід показує, що єдиним універсальним підходом до розв’язання задач, пов'язаних із збільшенням масштабів і складності проектів, залученням до них великої кількості учасників і організацій, зростанням вимог до термінів здійснення, використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, можуть бути професійні методи УП.
   Для умов України, коли оточення проекту є значним та динамічним, методології УП дозволяють виконавцю легше перебороти перешкоди, пов'язані з такими внутрішніми і зовнішніми факторами, характерними для України, як:
   - нестабільна економіка;
   - дефіцит і обмеження засобів та ресурсів;
   - інфляція і зростання вартості;
   - зростаюча складність проектів;
   - поява та посилення конкуренції;
   - соціальні проблеми та вимоги;
   - проблеми споживчого ринку;
   - зростаючі вимоги до якості робіт;
   Якщо виникаючі під час здійснення проектів зміни не аналізуються, не контролюються і не враховуються, то це може призвести до таких негативних наслідків, як:
   - зниження доходів учасників проекту;
   - перевищення встановленої вартості, тривалості та термінів завершення проекту;
   - збільшення штрафів за порушення зобов'язань;
   - перевищення встановлених лімітів на споживання трудових і матеріально-технічних ресурсів;
   - запізнювання з введенням нових технологій;
   - відставання у впровадженні і практичному використанні результатів наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок;
   - відставання випуску нової продукції на споживчий ринок;
   - низька ефективність інвестицій і великі терміни окупності проектів;
   - зростання труднощів у визначенні реальних термінів досягнення цілей проекту.
   Аналіз міжнародного досвіду застосування УП у різних сферах, за даними Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA), показує його ефективність за рахунок скорочення тривалості проектів, в середньому, на 20-30%; економії витрат на проект - на 10-15%.
   Загальний прибуток від використання УП, як правило, перевищує витрати, пов'язані з його застосуванням, у 2-3 рази.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Управління міжнародними проектами: Конспект лекцій (Шевченко Т.Є.)

 
< Попередня   Наступна >