Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів (Трілленберг Вілфрід)  
01.10.2016
Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів (Трілленберг Вілфрід)

   Праця знайомить читача з основними положеннями економіко-організаційного підходу до рішення проблем проекту як задуманого плану дій, наміру.
   Мета видання – розширити існуючу базу знань у царині проектного менеджменту.
   Матеріали представлені методом формалізації – у вигляді схем і таблиць з переліком відповідних чинників і критеріїв. Зв'язок із дійсністю змальовано численними прикладами. Читач може перевірити свої знання за допомогою тестів, контрольних запитань і відповідей.
   Поняття “проектний менеджмент“ розуміється по-різному. У широкому сенсі – це підготовка проекту – від планування до ухвалення рішення щодо його початку – і його реалізація проектною організацією (проектною групою). У широкому розумінні, як свідчить практика, поняття “проектний менеджмент“ використовується для організації великих і самостійних проектів у фазі реалізації.
   У праці проектний менеджмент розглядається саме у широкому розумінні цього поняття.
   Автор використав власний багаторічний досвід у міжнародному проектному менеджменті та навчальні матеріали з Німеччини і США з огляду на вимоги програми курсу “Проектний менеджмент“ для підготовки магістрів за фахом “Міжнародна економіка“, затвердженої на засіданні кафедри менеджменту ТАНГ (протокол № 3 від 06. 10. 2000 р.).
   Видання містить теми, особисто прочитані автором – доцентом ДААД (Німецької служби академічних обмінів) – у Тернопільській академії народного господарства у 1999 – 2001 рр.

Зміст

Передмова

1. Проекти в сучасній економіці та їхній організаційній структурі
1.1. Проекти історичні та сучасні
1.2. Різниця між «нормальною» і «проектною» діяльністю
1.3. Проблема та її аналіз
1.3.1. Перший метод аналізу – порівняльний аналіз
1.3.2. Другий метод – наявність слабкого місця
1.3.3. Третій метод – перелік аналітичних питань
1.4. Проект – один із засобів рішення проблем
1.5. Менеджмент за проектами
1.6. Технічні й організаційні підходи до проекту
1.6.1. Технічні підходи
1.6.2. Організаційні підходи
1.6.3. Організаційні концепції, моделі та схеми
1.7. Структурування періоду для здійснення проекту
1.8. Контрольні запитання

2. Підготовка до початку здійснення проекту
2.1. Ескіз проекту
2.2. Планування проекту
2.2.1. Розробка структурного плану проекту
2.2.2. Планування послідовності здійснення проектних задач
2.2.3. Планування персоналу
2.2.4. Техніка і методи планування послідовності дій проекту
2.2.5. Оглядове планування
2.2.6. Планування витрат на проект
2.3. Контрольні запитання

3. Рішення про початок проекту
3.1. Аналіз ризику при досягненні результатів за проектом
3.2. Методи підготовки безпосереднього рішення щодо здійснення проекту
3.2.1. Порівняння витрат
3.2.2. Аналіз: витрати і користь
3.2.3. Порівняння: вигода і збитки
3.2.4. Дерево вибору рішення
3.2.5. Добір серед фірм, які на конкурсній основі беруть участь у тендері щодо одержання замовлення на реалізацію проекту
3.3. Контрольні запитання

4. Керівництво проектом і методи проектної діяльності
4.1. Компетентність проектного менеджменту
4.2. Комунікація у проектній групі
4.2.1. Стосунки між керівником і групою
4.2.2. Стосунки усередині проектної групи
4.3. Методи проектної діяльності
4.4. Контрольні запитання

5. Втілення результатів проекту (кінець проекту)
5.1. Варіанти для припинення проектної діяльності
5.2. Звіт про проектну діяльність
5.3. Завдання при закінченні проектної діяльності
5.4. Контрольні запитання

6. Відповіді на контрольні запитання

7. Перелік схем і таблиць

8. Ключові слова

9. Література

Передмова

   Практичною базою запропонованих конспектів лекцій і семінарів є участь автора в численних міжнародних проектах. Він багато років працював як керівник, розробляв і виконував проекти, набував практичного досвіду працюючи в Німеччині й у країнах Східної Європи, Середньої Азії, а також протягом останніх роки в Україні. Багато проектів він запроваджував у галузях навчання і підвищення кваліфікації, управління процесом бізнесу. Тому деякі аспекти проектного менеджменту автор показує на основі особистого досвіду.
   Проектний менеджмент у багатьох навчальних посібниках з менеджменту відіграє другорядну роль, а іноді навіть і не згадується. У нашій роботі за допомогою прикладів звернуто увагу на історичні та сучасні проекти, які вивчені частково, але які не завжди розглядають як “проект“. Звернуто увагу на особливості проектної діяльності, на відмінності її від “звичайної“ трудової діяльності. У теоретичній частині звернуто усобливу увагу на питання організації (теорія організації), прийняття рішень (теорія ухвалення рішення) і групової роботи (теорія роботи в групі).
   Структура конспекту лекцій і семінарів зорієнтована на методику здійснення великої кількості сучасних проектів, здебільшого малих і середніх. Головну увагу автор приділяє організаційно-комерційним аспектам проектного менеджменту. Конспект написано для специфічних потреб навчання в магістратурі. Тому виклад теорії обмежено викладом різних точок зору у питанні підходу до специфіки проектної діяльності.
   Від специфіки проекту залежить метод і техніка планування послідовних і паралельних дій щодо здійснення проекту та організаційної розробки структури проектної групи. Велике значення для проекту має термін, відведений на досягнення результату і фінансові можливості замовника проекту. Недооцінка ризику може стати причиною припинення проектної діяльності.
   Грунтовна підготовка проекту полегшує реалізацію проектних завдань. Координація індивідуальногознання і досвіду спеціалістів у проектній групі є одним з головних завдань проектного менеджменту під час реалізації проекту. Грунтовна планова підготовка і застосування ефективних методів проектної діяльності зводять завжди існуючий ризик до мінімуму.
   Враховуючи те, що в Україні йде поглиблення ринкового механізму функціонування і регулювання суспільного розвитку, автор поставив собі за мету навчити майбутніх спеціалістів-економістів користуватись моделями, методами і технічними засобами розробки і здійснення проектів, що відповідають ринковим умовам економіки. Майбутні спеціалісти повинні засвоїти принципи і форми сучасних методів проектного менеджменту. При цьому не можна забувати, що навіть знання теорії і методів, а також застосування знання моделей або технічних засобів ще не гарантує успішної діяльності. Реальне життя значно різноманітніше будь-якої теорії. З одного боку, теорії і моделі спрощують різноманітність дійсності, а з іншого – дають змогу, роблять доступною для розгляду, аналізу її. Навіть планування проекту не може гарантувати успіх, бо неможливо врахувати при плануванні всю необхідну інформацію при нинішніх можливостях комунікації. На сучасному етапі можливість комунікації і надходження інформації через ІНТЕРНЕТ, якої кілька років тому ніхто навіть не міг уявити. З економічної точки зору неможливо включити в калькуляцію проектної вартості точну ціну постачання інформації і ціну використання систем комунікації. Також неможливо оцінити наслідки одержання інформації (наприклад припинення проекту, оскільки з’ясовано, що уже знайдені і запатентовані рішення, або виникає необхідність перенаправлення проекту, бо нові інформації дають змогу ефективнішими методами вирішувати проблеми).
   Запропоновані конспекти мають на меті надати загальну допомогу з організації і реалізації проектних завдань. Але не можна при цьому забувати, що кожний проект потребує індивідуальної унікальної розробки, для цьогозапропоновані моделі, методи і зразки можна використовувати як інструкцію для планування й інструмент для перевірки для ефективності методів щодо здійснення проекту.
   Автор висловлює глибоку вдячність своїм колегам за консультування і студентам за виявлений інтерес на лекціях і семінарах.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати
Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів (Трілленберг Вілфрід)

 
< Попередня   Наступна >