Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу. Конспект лекцій і семінарів (Трілленберг Вілфрід)  
14.11.2016
Менеджмент персоналу. Конспект лекцій і семінарів (Трілленберг Вілфрід)

   Конспект лекцій і семінарів з менеджменту персоналу дає читачеві основи знань, які, у поєднанні з додатковою літературою та особистим життєвим досвідом, допоможуть самостійно вникнути в сучасні вимоги до менеджменту персоналу фірм і організацій.
   Теми представлені методом формалізації – у вигляді схем, таблиць з переліком певних чинників і критеріїв.
   Мета видання – спонукати читача до власного аналізу викладених проблем, змальованих ситуацій, а також тестів і ситуаційних завдань.
   Автор включив до курсу лекцій власний науковий досвід, набутий під час діяльності у Німеччині, країнах Східної Європи, Середньої Азії, і особливо в Україні упродовж останніх років.
   У праці частково використані публікації українських, російських і німецьких вчених з огляду на вимоги програми курсу “Менеджмент персоналу” ТАНГ, затвердженої на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 1 від 02. 09. 1998 р.).
   Видання містить лише ті теми, лекції з яких були особисто прочитані автором, доцентом Німецької служби академічного обміну (ДААД), в Академії у ІІ і ІІІ триместрах.
   Автор висловлює глибоку подяку колегам за допомогу і консультації, а студентам – за виявлений на лекціях і семінарах інтерес до предмету.

ЗМІСТ

Тематичний план курсу “Менеджмент персоналу” 5

1. Предмет і зміст курсу “Менеджмент персоналу” 6
1.1. Що таке менеджмент персоналу? 6
1.2. Що таке персонал з точки зору підприємництва? 10

2. Концепція управління персоналом 12
2.1. Мета управління персоналом 12
2.2. Управління персоналом як процес 13
2.3. Планування персоналу як процес 14
2.4. Стратегічне планування скорочення персоналу 15

3. Управління персоналом, який працює за кордоном 16
3.1. Головні чинники міжнародного успіху 16
3.2. Потреби у кваліфікації співробітника / керівника 18

4. Мотивація у фірмах і організаціях 19
4.1. Мотивація і людська праця 19
4.2. Мотивація і менеджмент 20
4.3. Мотивація і продуктивність 23
4.4. Мотивація через різні форми винагороди 25

5. Управління групами 26
5.1. Ознаки організації групової праці 26
5.2. Організованість групи 27
5.3. Стосунки між членами групи 28
5.4. Компетенція 29

6. Стилі керівництва і типи керівника 31
6.1. Що таке керівництво? 31
6.2. Характеристики різних типів керівників 32
6.3. Технологія керівництва 33
6.4. Теорії керівництва 33
6.5. Влада у системі керівництва 36

7. Управління конфліктами і стресами 40
7.1. Негативні наслідки конфліктів 40
7.2. Учасники (опоненти) конфліктів 41
7.3. Причини конфліктів 41
7.4. Конфліктний менеджмент (розв'язання конфліктів) 42
7.5. Розв'язання конфлікту – елемент позитивного розвитку 42
7.6. Керування стресовою ситуацією 43

8. Персональний менеджмент 46
8.1. Організація робочого дня 47
8.2. Підвищення самодисципліни 48
8.3. Підвищення впевненості у собі 49

9. Соціально-економічні основи кадрового енеджменту в умовах ринкової економіки 50
9.1. Рамки розвитку підприємства (в умовах ринкової економіки) 50
9.2. Сфера кадрової політики 50
9.3. Завдання кадрового менеджменту 51

10. Маркетинг персоналу 52
10.1. Що таке маркетинг персоналу? 52
10.2. Маркетинг і постійні зміни в структурах зайнятості персоналу 52
10.3. Залучення кадрів 53

11. Прогнозування і планування роботи з персоналом 54
11.1. Види планування 54
11.2. Колективне планування персоналу 57
11.3. Мінімальна інформація для прогнозування і планування персоналу 58
11.4. Методи планування 59

12. Набір персоналу та аналіз його трудової діяльності 59
12.1. Оголошення – пошук співробітника і керівника на вільне робоче місце (як всередині фірми, так і поза нею) 60
12.2. Методи добору персоналу 61

13. Профорієнтація та адаптація персоналу 62
13.1. Умови для профорієнтації 62
13.2. Профорієнтація залежно від критеріїв особистісного ровитку наявних здібностей 63
13.3. Адаптація 64

14. Організація системи навчання персоналу в Німеччині 65
14.1. Професійне навчання у Німеччині 66
14.2. Підвищення кваліфікації у Німеччині 66

15. Основні напрямки роботи кадрових служб сучасних умовах 67
15.1. Звдання 67
15.2. Функції 68

16. Менеджмент персоналу в межах проектного менеджменту 69
16. 1. Що таке проектний менеджмент? 69
16. 2. Вимоги до керівництва проекту 71

Ключові слова 73

Література 77

Про автора 78

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати
Менеджмент персоналу. Конспект лекцій і семінарів (Трілленберг Вілфрід)

 
< Попередня   Наступна >