Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Мікроекономіка arrow Мікроекономіка (Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В.)  
08.12.2016
Мікроекономіка (Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В.)

   Посібник побудовано за нормативною програмою курсу “Мікроекономіка”. Сутність і зміст основних положень розкрито як у теоретичному аспекті, так і з урахуванням реалій перехідної економіки.
   Посібник має оригінальну побудову, що поєднує самостійну роботу над курсом з іншими формами навчання. Наявність доступних пояснень, графічних прикладів, задач та їх рішень, елементів контролю і самоконтролю відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навиками практичної роботи в мікроекономічному середовищі.
   Адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантам, викладачам. Може бути використаний як самовчитель.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА  3

Рекомендації і поради користувачам посібника 4

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки  6
Базовий рівень 6
Змістовна частина  6
Основні терміни 8
Запитання та завдання для самоперевірки  8
Нормативний рівень 9
Зміст теми за програмою 9
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 10
Практичні завдання 10
Поглиблений рівень 12
Орієнтовна тематика проблем для дискусій і наукових досліджень 12
Інтеграційно-прикладні аспекти мікроекономіки як галузі знань і як навчальної дисципліни 12

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 13

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 13
Базовий рівень 13
Змістовна частина 13
Основні терміни 15
Запитання та завдання для самоперевірки   15
Нормативний рівень 18
Зміст теми за програмою 18
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 19
Практичні завдання 19

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача 22
Базовий рівень 22
Змістовна частина   22
Основні терміни 24
Запитання та завдання для самоперевірки  25
Нормативний рівень 28
Зміст теми за програмою 28
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 28
Практичні завдання 29

Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів 31
Базовий рівень 31
Змістовна частина   31
Основні терміни 34
Запитання та завдання для самоперевірки   35
Нормативний рівень 37
Зміст теми за програмою 37
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 38
Практичні завдання 39

Тема 5. Ринковий попит 40
Базовий рівень 40
Змістовна частина   40
Основні терміни 43
Запитання та завдання для самоперевірки 43
Нормативний рівень 48
Зміст теми за програмою 48
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 48
Практичні завдання 49
Поглиблений рівень 51
Орієнтовна тематика проблем для дискусій і наукових досліджень 51
Інтеграційно-прикладні теорії поведінки споживача 51

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА 53

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства 53
Базовий рівень 53
Змістовна частина   53
Основні терміни 57
Запитання та завдання для самоперевірки   58
Нормативний рівень 58
Зміст теми за програмою 58
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 59
Практичні завдання 59

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 60
Базовий рівень 60
Змістовна частина   60
Основні терміни 66
Запитання та завдання для самоперевірки   66
Нормативний рівень 70
Зміст теми за програмою   70
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 71
Практичні завдання 72

Тема 8. Витрати виробництва 75
Базовий рівень 75
Змістовна частина   75
Основні терміни 79
Запитання та завдання для самоперевірки   79
Нормативний рівень 82
Зміст теми за програмою 82
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 83
Практичні завдання 83

Тема 9. Ринкова пропозиція 86
Базовий рівень 86
Змістовна частина   86
Основні терміни 88
Запитання та завдання для самоперевірки 89
Нормативний рівень 90
Зміст теми за програмою 90
Методичні вказівки до самостійного опрацювання
матеріалу 91
Практичні завдання 91
Поглиблений рівень 92
Орієнтовна тематика проблем для дискусій і наукових досліджень 92
Інтеграційно-прикладні аспекти теорії виробництва 93

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР: РИНОК ПРОДУКТУ 94

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції 94
Базовий рівень 94
Змістовна частина   94
Основні терміни 97
Запитання та завдання для самоперевірки 98
Нормативний рівень 100
Зміст теми за програмою 100
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 101
Практичні завдання 101

Тема 11. Монопольний ринок 106
Базовий рівень 106
Змістовна частина   106
Основні терміни 108
Запитання та завдання для самоперевірки   109
Нормативний рівень 112
Зміст теми за програмою 112
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 112
Практичні завдання 113

Тема 12. Олігополія 118
Базовий рівень 118
Змістовна частина   118
Основні терміни 121
Запитання та завдання для самоперевірки   122
Нормативний рівень 124
Зміст теми за програмою 124
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 124
Практичні завдання 125

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції 127
Базовий рівень 127
Змістовна частина   127
Основні терміни 129
Запитання та завдання для самоперевірки   129
Нормативний рівень 131
Зміст теми за програмою 131
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 132
Практичні завдання 132
Поглиблений рівень 134
Орієнтовна тематика проблем для дискусій і наукових досліджень 134
Інтеграційно-прикладні аспекти теорії ринкових структур (ринок продукту) 135

РОЗДІЛ 4. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 136

Тема 14. Утворення похідного попиту 136
Базовий рівень   136
Змістовна частина   136
Основні терміни 140
Запитання та завдання для самоперевірки   140
Нормативний рівень 143
Зміст теми за програмою 143
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 144
Практичні завдання 144

Тема 15. Ринок праці 146
Базовий рівень 146
Змістовна частина   146
Основні терміни 150
Запитання та завдання для самоперевірки   150
Нормативний рівень 153
Зміст теми за програмою 153
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 153
Практичні завдання 154

Тема 16. Ринок капіталу 156
Базовий рівень 156
Змістовна частина   156
Основні терміни 159
Запитання та завдання для самоперевірки   159
Нормативний рівень 161
Зміст теми за програмою 161
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 162
Практичні завдання 162
Поглиблений рівень 164
Орієнтовна тематика проблем для дискусій і наукових досліджень 164
Інтеграційно-прикладні аспекти теорії ринків
факторів виробництва 165

РОЗДІЛ 5. РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ 167

Тема 17. Загальна рівновага конкурентних ринків 167
Базовий рівень 167
Змістовна частина   167
Основні терміни 172
Запитання та завдання для самоперевірки 173
Нормативний рівень 176
Зміст теми за програмою 176
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 177
Практичні завдання 178

Тема 18. Інституціональні аспекти ринкового господарства 181
Базовий рівень 181
Змістовна частина   181
Основні терміни 184
Запитання та завдання для самоперевірки   185
Нормативний рівень 187
Зміст теми за програмою 187
Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу 188
Практичні завдання 188
Поглиблений рівень 189
Орієнтовна тематика проблем для дискусій і наукових досліджень 189

ДОДАТКИ  191
Додаток 1. Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Мікроекономіка»  191
Додаток 2. Зразок екзаменаційного завдання з курсу «Мікроекономіка» для студентів бакалаврату 194
Додаток 3. Зразок екзаменаційного завдання з курсу «Мікроекономіка» для слухачів системи післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації 198

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 201
Основна література   201
Додаткова література 201

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Мікроекономіка (Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В.)

 
Наступна >