Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Стратегія arrow Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації  
12.11.2016
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

   Колектив авторів: Д. Г. Лук’яненко, д-р екон. наук (вступ, 1.1, 2.1, 2.6, заключення); О. Г. Білорус, д-р екон. наук, чл.-кор. НАН України (вступ, 1.1); Б. В. Губський, д-р екон. наук (2.5, 3.1, заключення); В. К. Євдокименко, д-р екон. наук (3.7), Т. Т. Ковальчук, д-р екон. наук (1.8); А. М. Колот, д-р екон. наук (1.4); І. Комарницький, д-р екон. наук (3.5); В. Є. Новицький, д-р екон. наук (3.4); О. В. Плотніков, д-р екон. наук (3.4); А. М.  Поручник, д-р екон. наук (1.1, 3.3); В. Р. Сіденко, д-р екон. наук (1.10); С. В. Сіденко, д-р екон. наук (1.3); І. М. Школа, д-р екон. наук (2.7); Л. Л. Антонюк, канд. екон. наук (3.3); З. В. Герасимчук, канд. екон. наук (3.6); Ю. К. Зайцев, канд. екон. наук (1.6); І. С. Каленюк, канд. екон. наук (3.2); Ю. М. Лопатинський, канд. екон. наук (3.7); І. Й. Малий, канд. екон. наук (1.5); А. П. Наливайко, канд. екон. наук (2.2); П. Нікіфоров, канд. екон. наук (3.5); Л. В. Руденко, канд. екон. наук (2.4); С. М. Соболь, канд. екон. наук (3.8); Н. О. Титаренко, канд. екон. наук (1.2); Т. М. Циганкова, канд. екон. наук (1.9, 2.3); К. В. Жеваго (2.1); С. В. Лахно (2.6); В. Лошенюк, (1.7); М. І. Маниліч (2.7); В. В. Приходько (2.6).

   На сьогодні глобалістична проблематика є домінуючою в дослідженні світової економіки, а глобалістика виокремлюється в самостійну галузь науки. Світогосподарська практика підтверджує системну сутність глобалізації, її об’єктивний характер, дуалістичну природу, безпрецедентні (позитивні і негативні) впливи на економічний розвиток країн світу.
   Рішення будь-яких актуальних національних проблем не дадуть бажаних результатів, якщо вони не враховують впливу глобальних факторів. Цим визначається особливе значення дослідження тенденцій і суперечностей економічного глобалізму, проявів транснаціоналізації і регіоналізації, інноваційно-ресурсного потенціалу економічного розвитку і розробки ефективних національних стратегій.
   Дана праця безперечно зацікавить науковців-міжнародників, аспірантів та студентів і всіх, хто не байдужий до проблем глобалістики.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Тенденції та суперечності економічного глобалізму 6
1.1. Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізації та глобалізації 6
1.2. Шляхи розвитку національних економік у глобальному середовищі 18
1.3. Соціальні проблеми глобалізації 38
1.4. Глобалізація як чинник трансформації соціально-трудових відносин 55
1.5. Суперечності глобалізації в розподілі соціального продукту 66
1.6. Соціальна політика у сучасному ринковому господарстві 94
1.7. Еволюція ролі держави в економіці 107
1.8. Економічний аналіз в умовах глобалізації 136
1.9. Розвиток системи регулювання міжнародної торгівлі 149
1.10. Лібералізація та протекціонізм перехідних економік в глобальному середовищі 174
1.11. Глобалізація фінансових ринків 195

Розділ 2. Транснаціоналізація і економічний регіоналізм 215
2.1. Глобальна перспектива економічної інтеграції 215
2.2. Глобалізація і стратегічний менеджмент 229
2.3. Імперативи формування сучасної парадигми міжнародного маркетингу 238
2.4. Експертно-аналітична діагностика фінансової діяльності ТНК 262
2.5. Інтеграційні фактори розвитку України 275
2.6. Розширення Євросоюзу в контексті економічних інтересів України 283
2.7. Регіон у системі пріоритетів економічного розвитку 307

Розділ 3. Інноваційно-ресурсний потенціал економічного розвитку 318
3.1. Інтелектуальний ресурс українського суспільства: глобальна перспектива 318
3.2. Стратегічні аспекти розвитку освіти 333
3.3. Стратегія фінансування інноваційної діяльності в Україні 356
3.4. Зовнішні джерела фінансування відкритої економіки 385
3.5. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки 430
3.6. Стратегії сталого розвитку країн з перехідною економікою 444
3.7. Чинники фінансово-економічної стабілізації та зростання 471
3.8. Малий бізнес в структурі сучасної ринкової економіки 507

Заключення 530

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати монографію
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

 
Наступна >