Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Стратегія arrow Стратегічне управління (Шершньова З.Є., Оборська С.В.)  
23.10.2016
Стратегічне управління (Шершньова З.Є., Оборська С.В.)

   У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання стратегічного управління як сучасного важливого напрямку менеджменту підприємств в Україні. Наведено характеристику логіки розробки і методів обгрунтування цілей, завдань, стратегій, змісту і форм організації окремих підсистем стратегічного управління.
   Призначений для студентів, аспірантів і викладачів, а також буде корисним для спеціалістів, які займаються формуванням стратегій підприємств і організацій.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення
1.1. Зміна завдань управління підприємством 5
1.2. Розмаїття підприємств 8
1.3. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів 11
1.4. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств 17
1.4.1. Поточне планування та бюджетування 18
1.4.2. Довгострокове планування 21
1.4.3. Стратегічне планування 23
1.4.4. Стратегічне управління 26

2. Стратегічний аналіз
2.1. Основні підходи до розуміння середовища організації 31
2.2. Зовнішнє середовище організації 37
2.3. Проміжне середовище організації 42
2.4. Внутрішнє середовище організації 57
2.5. Визначення конкурентоспроможності підприємства 66
2.6. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу 78
2.7. Прогнозування в системі стратегічного управління 84

3. Розробка цілей, стратегій та формування стратегічного набору підприємства
3.1. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу 94
3.2. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні 95
3.3. Місія, генеральна мета підприємства 100
3.4. Класифікація цілей 104
3.5. “Дерево цілей” підприємства 107
3.6. Сутність стратегії 115
3.7. Стратегічний набір 120
3.7.1. Загальні та загальноконкурентні стратегії 127
3.7.2. Продуктово-товарні стратегії 144
3.7.3. Ресурсні стратегії 177
3.7.4. Функціональні стратегії 199

4. Стратегічне планування
4.1. Основні підходи до формулювання стратегій 246
4.2. Мета та принципи стратегічного планування 250
4.3. Бар’єри стратегічного планування 254
4.4. Моделі стратегічного планування 260
4.5. Зміст і структура стратегічного плану 269

5. Підсистеми забезпечення стратегічного управління
5.1. Організаційне забезпечення стратегічного управління і внесення змін до організаційних структур управління 284
5.1.1. Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку 284
5.1.2. Характеристика ОСУ стратегічного типу 288
5.1.3. Формування ОСУ стратегічного типу 302
5.1.4. Етапи формування ОСУ стратегічного типу 308
5.2. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм 318
5.3. Соціально-психологічне забезпечення процесів стратегічного управління та формування стратегічної поведінки персоналу 325
5.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління 349

ГЛОСАРІЙ 371

ЛІТЕРАТУРА 381

ВСТУП

   Останніми роками вже досить багато написано про стратегії, стратегічне планування та управління. У західній та східній теорії управління стратегічна діяльність визнана як окремий, перспективний предмет дослідження. В умовах України теорія і практика стратегічної діяльності та управління нею ще не зайняли належного місця. Думки більшості керівників підприємств щодо потреби освоєння та застосування стратегічного управління в умовах діяльності вітчизняних підприємств коливаються від ствердження про неможливість використання досвіду зарубіжних корпорацій на українських підприємствах, до дуже обережного погодження з тим, що окремі елементи стратегічного управління, певно, будуть корисними в недалекому майбутньому. Усе це відбиває крайній песимізм щодо цього питання.
   Ідеї стратегічного управління поступово поширюються через літературу, семінари та конференції, елементи його опановуються деякими організаціями. Однак знання щодо стратегічного управління ще не набули практичного застосування в повному обсязі. І головне тут — відсутність здібностей думати та керувати стратегічно. Натомість безліч часу витрачається на пошуки панацеї від скрутного становища підприємства.
   На наш погляд, треба проаналізувати умови виникнення та поширення стратегічного планування, а згодом і стратегічного управління в різних країнах і порівняти ці процеси з поточною ситуацією, що склалася в економіці України.
   Сфера управління нині уявляється найскладнішою, оскільки менеджери будь-якого рівня — державного чи цехового — працюють довго та завзято, проте це не гарантує ні успіху, ні навіть виживання об’єкта їхнього керівництва. Це доводить необхідність нових підходів до управління.
   Проведені вітчизняними та зарубіжними соціологами дослідження показують, що менеджери не розрізняють такі поняття як “робота” та “результат”. Плутанина між цими категоріями призводить до того, що поточна, звичайна робота перешкоджає досягненню високих результатів. Крім того, цю поточну діяльність керівників, на яку вони витрачають найбільше часу, може виконати будь-хто з підлеглих так само якісно, але дешевше. Такий підхід скорочує можливості зробити певний внесок у майбутній успіх бізнесу.
   Треба знайти цільові орієнтири, що є вирішальними для успіху підприємства, ідентифікувати їх, виробити критерії та вжити заходів щодо їхнього досягнення — саме в цьому й полягає стратегічне управління.
   У пропонованому читачам навчальному посібнику висвітлено основи стратегічного управління, актуальні питання стратегічного аналізу, планування та забезпечення функціонування підприємства у “стратегічному режимі”. У посібнику узагальнено матеріал, що відбиває теоретичні концепції та практичні підходи щодо побудови окремих елементів і системи стратегічного управління загалом; наведено методи аналізу середовища та обгрунтування стратегій різних типів, а також характеристики систем стратегічного планування, охарактеризовано різні підсистеми стратегічного управління, розкрито методичні підходи щодо їхнього формування.
   Навчальний посібник підготували З. Є. Шершньова (основний автор) та С. В. Оборська (підрозд.2.7, 5.2 і 5.4 і участь у оформленні решти матеріалу).

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Стратегічне управління (Шершньова З.Є., Оборська С.В.)

 
< Попередня   Наступна >