Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Ціни та цінова політика (Тормоса Ю.Г.)  
06.11.2016
Ціни та цінова політика (Тормоса Ю.Г.)

   У посібнику викладені теоретичні та методичні положення формування цін на внутрішньому та зовнішньому ринках, висвітлені основні методи ринкового ціноутворення та питання розроблення цінової стратегії підприємства і державної цінової політики. Значна увага приділена проблемам аналізу беззбитковості та його практичного застосування при формуванні цін.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців з ціноутворення та підприємців.

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 4
1.1. Теорії ціноутворення 4
1.2. Вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін 8
1.3. Конкуренція і монополія як чинники ціноутворення 13

Розділ 2. ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ЦІН 18
2.1. Основні види цін 18
2.2. Функції цін 24

Розділ 3. СКЛАД ЦІНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ 29
3.1. Склад та структура ціни 29
3.2. Витрати та їхня роль у формуванні ціни 30
3.3. Визначення прибутку в ціні 38
3.4. Формування в ціні товарних податків 41
3.5. Посередницькі надбавки (знижки) в ціні 44

Розділ 4. МЕТОДИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 46
4.1. Витратні методи ціноутворення 46
4.2. Методи, що спираються на попит 51
4.3. Методи з орієнтацією на конкуренцію 53

Розділ 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 61
5.1. Види зовнішньоторговельних цін 61
5.2. Установлення цін на експортно-імпортну продукцію 68

Розділ 6. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 72
6.1. Цінова політика та аналіз умов беззбитковості 72
6.2. Цінова стратегія підприємства 84
6.3. Система цінових знижок 94

Розділ 7. ДЕРЖАВНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ 100
7.1. Цілі та методи державного регулювання цін 100
7.2. Вплив державного регулювання цін на економічні процеси 110

Література 120

ВСТУП

   Ціни завжди відігравали провідну роль в економічному розвитку країни. Перехід від централізованої до ринкової економіки зумовив суттєві зміни як у принципах ціноутворення, так і в методах формування моделі ціни.
   В умовах конкурентної економіки на рівень цін впливає не тільки співвідношення між попитом і пропозицією, а й витрати, платоспроможність населення, психологія споживача, ціни світового ринку, міра втручання держави в цінові процеси та багато інших чинників. Ускладнення процесу ціноутворення та відсутність у багатьох випадках у суб’єктів господарювання теоретичних та практичних навичок встановлення цін призводить до серйозних помилок при їхньому визначенні, що негативно відбивається на фінансових результатах діяльності підприємств.
   Даний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей та практиків, що займаються формуванням цін. У ньому висвітлені теоретичні засади механізму ціноутворення та практичні підходи до визначення цін. Значна увага приділяється таким питанням, як формування ціни методом прямих витрат, проведення аналізу беззбитковості та розроблення цінової стратегії фірми. Крім того, обґрунтовується необхідність втручання держави в процеси ціноутворення та його можливі наслідки. Матеріали підготовлені з урахуванням наукових розробок зарубіжних учених, нормативних положень із питань ціноутворення та законодавчих актів, що діють в українській економіці.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Ціни та цінова політика (Тормоса Ю.Г.)

 
< Попередня