Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інновації в економіці arrow Товарна інноваційна політика (Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К.)  
01.12.2016
Товарна інноваційна політика (Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К.)

   У підручнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товару.
   Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, а також менеджерів-практиків, створювачів продуктових і технологічних інновацій.

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Товар та його властивості 5
1.1. Визначення та класифікаційні ознаки товарів і послуг 5
1.2. Маркетингове розуміння товару 15
1.3. Головні ринкові характеристики товару 19

Розділ 2. Управління товарним асортиментом 29
2.1. Товарний асортимент і його показники 29
2.2. Формування товарного асортименту 35
2.3. Товарна політика підприємства 39

Розділ 3. Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій 45
3.1. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг 45
3.2. Показники якості продукції 51
3.3. Економічний зміст визначення рівня якості продукції 67

Розділ 4. Управління якістю товарів і послуг 77
4.1. Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю 77
4.2. Вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення якісної продукції 99
4.3. Сучасні системи менеджменту якості 105

Розділ 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту 112
5.1. Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації 112
5.2. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту 131
5.3. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми 140

Розділ 6. Планування та організація створення нового товару 151
6.1. Основні завдання планування продукту 151
6.2. Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару 162
6.3. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції 166
6.4. Етапи планування нового продукту 178

Розділ 7. Сучасні методи та засоби генерування ідей 202
7.1. Основні принципи та етапи творчої діяльності зі створення нового продукту 202
7.2. Методи прогностики 204
7.3. Логічні методи 213
7.4. Системи автоматизованого проектування продукції 221

Розділ 8. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту 226
8.1. Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності 226
8.2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу 227
8.3. Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу 234

Розділ 9. Дизайн нового товару 244
9.1. Роль технічної естетики та ергономіки в підвищенні конкурентоспроможності нового товару 244
9.2. Дизайн, його об’єкти та програми 246
9.3. Ергономічні вимоги до товару 251

Література 262

ВСТУП

   Сучасна концепція інноваційного маркетингу потребує від продуцента постійних наукових досліджень, підвищення гнучкості виробництва, ефективної цілеспрямованості нововведень. Гармонізація взаємодії цих елементів дає змогу суттєво зменшити зону економічного ризику, що пов’язаний із виведенням нового товару на ринок. Комерційний успіх інноваційного продукту, відповідність його корисних властивостей вимогам цільового сегмента ринку багато в чому залежать від участі фахівців з маркетингу в пошуку, оцінюванні та реалізації ідей нових товарів. Ця участь має базуватися на сучасному аналітико-методичному апараті, новому розумінні ролі маркетингових досліджень у підвищенні ефективності інновацій. Працівники маркетингових служб нині зобов’язані вміти опрацьовувати функціонально-економічне обґрунтування інноваційного продукту, давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару, використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей.
   Інноваційна діяльність — це перманентний процес, що потребує значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів. Водночас створення нового продукту — це суто творча діяльність, що в ній фінансові ресурси не завжди є вирішальними. Поряд з ресурсами потрібні ще й засоби ефективного маркетингового забезпечення та підтримки інноваційної діяльності, засоби, що поєднують у собі науковий пошук та мистецтво маркетингу.
   Метою дисципліни “Товарна інноваційна політика” є вивчення головних напрямків розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Вивчення цієї дисципліни забезпечить майбутнім магістрам та спеціалістам з маркетингу достатні знання засадничих положень товарної інноваційної політики, доведе необхідність і ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів. Саме ці питання висвітлює пропонований підручник. Його зміст безпосередньо пов’язано з головними методологічними та організаційно-економічними положеннями маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки, а також із комплексом тих обов’язкових дисциплін, які вивчаються в процесі підготовки магістрів і спеціалістів з маркетингу.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Товарна інноваційна політика (Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К.)

 
< Попередня