Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Світова економіка arrow Економічна система глобалізму: Монографія (Білорус О.Г.)  
21.12.2016
Економічна система глобалізму: Монографія (Білорус О.Г.)

   Вперше в українській і світовій економічній літературі досліджується економічна система глобалізму, що формується нині на фоні процесів глобалізації як самостійний соціально-економічний феномен, як результат і наслідок силової глобалізації в умовах глобальної конкуренції.
   Послідовно розглядається нова парадигма глобального постіндустріального розвитку на принципах інтегрованого цивілізаційно-глобального підходу. Виходячи з оригінальної авторської концепції теорії глобалістики, глобалізації і глобалізму, розкривається генезис глобалізму як економічного феномену і наукової категорії, еволюція і перспективи цієї нової економічної і суспільно-політичної системи. Характеризуючи вплив глобалізації і глобалізму на світовий інтеграційний процес, автор приділяє особливу увагу закономірностям і проблемам глобальної економічної інтеграції, показує сутність міжнародних стратегій силової глобалізації і глобалізму як модерних форм економічного імперіалізму.
   Особливе місце приділяється визначенню та обґрунтуванню пріоритетів та імперативів національної стратегії розвитку України в умовах світового панування глобального корпоративізму, що стає ідеологією світового розвитку в ХХІ столітті. Книга адресується представникам державного і корпоративного менеджменту, науковцям, викладачам вузів і студентам, всім, хто цікавиться проблемами глобалістики, глобальної економіки, глобального менеджменту та стратегіями розвитку.

Зміст

Слово від Президента НАН України, академіка Б.Є.Патона 7

Передмова.
Глобалізація чи глобалізм?
Інтеграція чи економічний імперіалізм?
Основні конфлікти сучасного глобалізму
 9

Глава І. Загальна теорія і методологія глобалістики як науки 28
1.1. Глобалізація і нова парадигма глобального постіндустріального розвитку. 28
1.2. Еволюція наукових концепцій глобалістики, глобалізації і глобалізму 42
1.3. Глобалістика як наука і нова галузь наукового знання про світовий розвиток 53
1.4. Сутність і природа глобалізації, глобалізму і антиглобалізму 60
1.5. До синергетичної та енергетичної теорії глобальних економічних систем 76

Глава ІІ. Глобалізація і глобалізм як економічні феномени і категорії 87
2.1. Генезис, характер, загрози і наслідки сучасного економічного глобалізму 87
2.2. Глобалізм як нова економічна і суспільно-політична система 96
2.3. Еволюція сучасного економічного глобалізму, його основні протиріччя і тенденції розвитку 104

Глава ІІІ. Світовий інтеграційний процес і проблеми глобальної економічної інтеграції 113
3.1. Закономірності і специфіка сучасних світових інтеграційних процесів 113
3.2. Силова глобалізація і зрощування економічних інтересів держав і глобальних корпорацій. Державно-корпоративний глобалізм 137
3.3. Глобалізація геоекономічних процесів і економічна безпека 146

Глава IV. Міжнародні стратегії глобалізації і система корпоративного глобалізму 157
4.1. Чи існують системні альтернативи глобалізації і глобалізму? 157
4.2. Міжнародні стратегії силової глобалізації і глобалізму 164
4.3. Глобальні корпорації як транснаціональні носії системи глобалізму і нової глобальної конкуренції 178
4.4. Глобальний корпоративізм, конкуренція і конкурентоспроможність в умовах глобалізму 193
4.5. Криза глобалізації і перспективи корпоративного глобалізму 209
4.6. Протистояння тотальному економічному тиску глобальних корпорацій — найбільший виклик ХХІ століття 228

Глава V. Експансія системи глобалізму і національна стратегія розвитку України 234
5.1. Національна ідея і національна стратегія розвитку України в умовах глобалізації 234
5.2. Глобалізм, корпоративізм і сучасна тіньова економіка України 250
5.3. Глобалізм та імперативи сталого розвитку світу і України 254
5.4. Глобальна конкурентоспроможність і проблеми України 273
5.5. Інноваційно-інтелектуальна випереджальна стратегія розвитку України в умовах глобалізації  290
5.6. Державний солідаризм влади, суспільства та національних корпорацій — єдиний і останній шанс конкурентного розвитку України в умовах глобалізації 315

Післямова 331

Література 343

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати
Економічна система глобалізму: Монографія (Білорус О.Г.)

 
< Попередня   Наступна >