Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Економіка та підприємництво (Випуск 3)  
22.12.2016
Економіка та підприємництво (Випуск 3)

   До збірника ввійшли статті молодих учених, в яких висвітлюються сучасний стан і нові погляди на проблеми економічної теорії, міжнародної економіки, економіки та управління, маркетингу, аграрного менеджменту, фінансів і кредиту, обліку, аналізу та аудиту, статистики, економіко-математичного моделювання відповідно до передових напрямів і потреб розвитку науки в Україні.
   Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, студентів.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

О. М. Лощихін.
Інституціональні фактори трансформації перехідної економіки 3
Ю. К. Зайцев. Соціальний капітал і проблеми його формування в умовах перехідної економіки України 11
В. Г. Безматерних. Розвиток виробничої демократії як необхідна умова активізації трудової діяльності 22
І. О. Третяк. Механізм економічного зростання 27
В. В. Бородянський. Приватизація як фактор трансформації українського суспільства 30
В. І. Рибчак. Приватне підприємництво і його розвиток в економіці України 33
С. Г. Бабенко. Споживча кооперація: проблеми економічної стабілізації 39
В. Р. Чернишук. Зростання норми безробіття як прояв поглиблення відчуження праці в Україні 44

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

А. З. Марченко.
Проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 47
В. О. Резнік. Макропозиціонування країн у процесі Північноамериканської інтеграції 53

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

А. В. Фоменко.
Проблеми законодавчого регулювання створення і функціонування фінансово-промислових груп в Україні 58
У. В. Ковальова. Методи оцінки капіталу вітчизняних підприємств у процесі їх акціонування в контексті досвіду розвинутих країн 62
С. А. Соколов. Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку підприємств чорної металургії України 67
С. О. Щур. Конкурентоспроможність управлінського персоналу як необхідна умова успіху організації на ринку 72
О. М. Леонтенко. Етапи розвитку міграції робочої сили у світі 75
Я. М. Білоус. Організаційний прогрес: сучасні тенденції 81

МАРКЕТИНГ

М. Ю. Антонченко.
Формування товарного асортименту в сучасних умовах 86
Н. Д. Шпак. Визначення маркетингових цілей підприємства 89
І. Д. Папуша. Маркетингове дослідження попиту споживачів туристичних послуг рекреаційного комплексу Велика Ялта 94

АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

О. Ю. Старіков.
Інвестиційні аспекти реструктуризації сільськогосподарських підприємств 100
В. В. Апопій. Структурні зв’язки споживчої кооперації та АПК 105
В. Г. Савицька. Основні аспекти маркетингу молочних продуктів 110

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Н. А. Фукс.
Комерційні банки: їх функціональні можливості та майбутнє в Україні 116
Д. М. Гриджук. Специфіка управлінських задач комерційного банку в умовах формування ринкової економіки України 121
І. В. Кулага. Активізація джерел інвестування в економіку України 128
О. І. Пестрецова. Значення нематеріальних інвестицій у сучасних інвестиційних процесах 130
О. А. Швиданенко. Нові концептуальні підходи до оцінки ризику інвестування в матеріальні активи 136
О. А. Брегеда. Розвиток сфери банківських послуг в Україні у сучасних умовах 141
М. І. Казнова. Комерційний розрахунок: основні принципи і можливості застосування у галузях соціальної сфери 146

ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Любомира Кіндрацька.
Теорія та практика застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) в обліковій системі комерційних банків України 152
О. П. Погрібна. Загальнометодологічні принципи побудови управлінського обліку на підприємстві 155
О. А. Терещенко. Фінансовий аудит у системі аудиторського контролю 159
Д. Г. Буханець. Особливості звітності страхових організацій 163
К. І. Майданик. Аналіз організації обліку та розподілу опосередкованих витрат 168
С. І. Ковач. Калькуляція собівартості продукції садівництва 172

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

О. П. Середа.
Керування грошовими потоками при здійсненні облігаційної позики 178
А. В. Сігал. Оптимізація структури портфеля у п’ятій інформаційній ситуації 185
О. І. Полтавець. Моделі взаємозв’язку показників ефективності виробництва 188

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати
Економіка та підприємництво (Випуск
3)

 
< Попередня   Наступна >