Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Економіка та підприємництво (Випуск 4)  
22.12.2016
Економіка та підприємництво (Випуск 4)

   До збірника ввійшли статті молодих учених, у яких висвітлюються сучасний стан і нові погляди на проблеми економічної теорії, міжнародної економіки, економіки та управління, маркетингу, аграрного менеджменту, фінансів і кредиту, обліку, аналізу та аудиту, статистики, економіко-математичного моделювання відповідно до передових напрямів та потреб розвитку науки в Україні.
   Розрахований на науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів і студентів.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Ларіна Я. С. Методологія аналізу категорії «власність»   3
Диба М. І., Коровський А. В., Власність в економічній науці та практиці 8
Новікова Л. Ф. Про деякі аспекти структурної трансформації економіки   17
Поплавський І. І. Принципи планування в умовах перехідного періоду   22
Волошин В. Е. Фундаментальні причини фінансової кризи в Україні та Російській Федерації   27
Костриба С. М. Американська та німецька неоліберальні парадигми розвитку: джерела порівняльного аналізу   32
Броварна Т. І. Генеза концепцій сутності ринку праці   38
Сафронова Є. А. Методологічні аспекти дослідження кон’юнктури регіональних ринків робочої сили   44

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Гузенко І. Ю. Цілі та правова основа науково-технічного співробітництва в ЄС   52
Руденко Ю. М. Змішана економіка розвинутих країн як орієнтир трансформаційних перетворень в Україні   56
Свердан М. М. Деякі аспекти оподаткування прибутку корпорацій за кордоном   63
Шевчук В.  Використання інституційних чинників для досягнення макроекономічної рівноваги у країнах Латинської Америки  69
Чжан Цзюнь Чен Еволюція економічних реформ у Китаї   75
Лю Сяоінь Роль вільних економічних зон (ВЕЗ) в економіці (на прикладі Китаю)   81

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Азьмук Л. А. До питання про класифікацію виробничих функцій  89
Безхлібняк Р. В. Деякі аспекти адаптації організаційної структури управління до зовнішнього середовища   93
Нечай П. Ю. Визнання валових витрат на основі їх безпосереднього зв’язку з отриманими доходами   100
Погрібна О. П. Економічна природа витрат на виробництво в гірничодобувній промисловості   103
Скринько Н. В. Оцінка стану попиту на продукцію підприємств гірничодобувної промисловості України   107
Пилипенко А. А. Організаційні аспекти формування механізму забезпечення усталеної роботи підприємства   113
Ярошенко Ю. Ф. Використання інформаційної логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємств  119
Редькін Д. О. Напрямки реалізації регіональних програм підтримки розвитку підприємництва   125

МАРКЕТИНГ

Чувашев Ю. В. Системне дослідження при визначенні конкурентоспроможності продукції   131
Новикова І. В. Ринок друкованих ЗМІ України. Оцінка ефективності видань як рекламоносіїв   136
Стебляк О. В. До питання оцінки ефективності проведених рекламних заходів   143
Ткаченко В. В. Маркетингові аспекти вивчення кон’юнктури ринку медичних препаратів   148

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Примостка Л. О.
 Фінансовий аналіз: методологічні підходи та актуальні проблеми   153
Вдовіна І. О. Інвестиційний капітал на фінансовому ринку України: джерела, постачальники та споживачі   158
Олексієнко М. Д. Вплив посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг на формування банківських ресурсів   165
Соколов С. А. Концептуальні основи класифікації джерел формування фінансових коштів підприємства   171
Ляхова О. О. Стан та перспективи розвитку лізингового бізнесу в Україні   178
Бурмістенко Ю. В. Чотири стадії оборотності цінних паперів (на прикладі облігацій місцевих позик)   183
Крішталь Т. Е. Аналіз ліквідності та платоспроможності комерційних банків   187
Бабіч І. А. Перспективи співпраці страхових компаній та банків в Україні   193

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Ковач С. І.
 Сучасні аспекти в класифікації витрат виробництва: іноземний досвід   199
Диба В. М. Класифікація та оцінка основних засобів   205
Бондар М. І. Амортизаційна політика підприємств за національними стандартами бухгалтерського обліку   214
Ценклер Н. І. Основи побудови внутрішньогосподарського бухгалтерського обліку   220
Майданик К. І. Організація контролю непрямих витрат   227
Бикова Н. Л. Основні напрямки підвищення якості бухгалтерської інформації як умови перебудови управління паливно-енергетичними ресурсами підприємства   231
Сухоребра О. П. Шляхи удосконалення обліку витрат на виробництво у зернопереробній галузі   239

СТАТИСТИКА

Павлюк Є. Д.
 Узагальнюючі оцінки як інструмент технічного аналізу валютного та грошового ринків   245
Ващаєв С. С. Деякі аспекти побудови рейтингових оцінок економічних об’єктів   255
Линюк О. Є. Статистичні аспекти моніторингу стану повітряного басейну   261

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Курков М. С.
 Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем   268
Долінський Л. Б. Особливості розрахунку котирувань цінних паперів в умовах українського фондового ринку   273
Рябушенко Н. В. Деякі аспекти управління та оцінки процентного ризику лізингових операцій   279

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати збірник
Економіка та підприємництво (Випуск 4)

 
< Попередня   Наступна >