Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Економіка та підприємництво (Випуск 5)  
12.11.2016
Економіка та підприємництво (Випуск 5)

   До збірника ввійшли статті молодих учених, в яких висвітлюються сучасний стан і нові погляди на проблеми економічної теорії, міжнародної економіки, економіки та управління, маркетингу, аграрного менеджменту, фінансів і кредиту, обліку, аналізу та аудиту, статистики, економіко-математичного моделювання відповідно до передових напрямів та потреб розвитку науки в Україні.
   Розрахований на науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів і студентів.

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА  ТЕОРІЯ

Диба М. І. Формування економічних відносин в умовах перехідної економіки   3
Кривенко К. Т., Лєпіхов О. В. Функції державної власності на засоби виробництва в перехідній економіці   8
Рибчак В. І. Аналіз стану та умови розвитку приватного підприємства в Україні   11
Масюк С. М. Інноваційна політика держави: вибір пріоритетів науково-технічного розвитку    17
Миронюк І. В. Моделі регулювання ринку праці    22
Малий І. Й. Економічні моделі розподілу суспільного продукту    27
Зайцев Ю. К. Соціальні зв’язки та проблеми економічного розвитку    37
Галабурда М. К. Теоретичне обґрунтування державного боргу в умовах України   45

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Циганкова Т. М.
 Принципові засади сучасного міжнародного маркетингового планування   53
Павлюк О. О. Операційні аспекти реалізації зовнішньоекономічної стратегії   59
Вайтешонок В. О. Методика застосування SWOT-аналізу для вивчення можливостей підприємства на зовнішньому ринку    65

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Лисяк Л. В.
 Формування механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні   71
Загарій В. К. Система управління акціонерними товариствами в ринкових умовах господарювання    77
Василенко А. О. Теоретичні аспекти визначення базових категорій управління персоналом    82
Онищук Г. І. Житлова реформа та її вплив на соціально-економічний розвиток міст    88

МАРКЕТИНГ

Тимонін О. М., Олійник С. С.
 Концепція маркетингу як ключ до ефективної діяльності підприємств України: реальність, сутність, надія   96
Корінєв В. Л. Ціновий ризик у маркетинговій діяльності підприємства   102
Оболенська Т. Є., Жигоцька Н. В. Особливості маркетингу освітніх послуг    108

АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Боброва О. Г.
 Формування джерел відтворення основних засобів аграрних підприємств   116
Єранкін О. О. Створення «Інвестиційного фонду» в рамках акціонерних товариств бурякоцукрового підкомплексу АПК України   121
Ничипорук О. Ю. Підходи до дослідження ризику в сільському господарстві   128

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Комарова К. В.
 Регіональні особливості іноземного інвестування в економіку України   133
Мартиненко Г. В. Ефективність використання іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України   138
Пересада О. А. Українські банки та банки з іноземним капіталом на ринку України: деякі порівняння .   146
Голуб В. М. Управління активами комерційних банків як засіб зміцнення позицій банку на фінансово-кредитному ринку   151
Остапчук Я. М. Ринок МБК в інфраструктурі банківської системи України   157
Портнов А. В. Реформування регуляторної політики на ринку цінних паперів в Україні   164
Рябушенко Н. В. Лізингова діяльність в Україні: перспективи та проблеми розвитку   168
Куліш Г. П. Класифікація акціонерних товариств і проблеми формування їх статутного капіталу   173

ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кіндрацька Л. М.
 Методологічні аспекти формування національних стандартів бухгалтерського обліку   180
Диба В. М. Принципи обліку основних засобів у ринковій економіці   187
Семениченко Ю. К. Аналіз впливу використання позикових коштів на прибуткову діяльність підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід   192
Нападовська Л. В. Облік за центрами відповідальності і сегментами діяльності   200
Шендригоренко М. Т. Організація обліку відпуску і використання матеріальних ресурсів на гірничодобувних підприємствах   207

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Роганова О. Я.
 Попередній аналіз короткострокових вкладень банку в цінні папери   213
Ткач О. В. Питання ґрунтозахисного сільськогосподарського виробництва та його моделювання   219

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати збірник
Економіка та підприємництво (Випуск 5)

 
< Попередня   Наступна >