Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси підприємств (А.М. Поддєрьогін та ін.)  
23.11.2016
Фінанси підприємств (А.М. Поддєрьогін та ін.)

   Автори: А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. З. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова

   Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки й підприємництва. У ньому висвітлено сутність і організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних фондів, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. У третьому виданні враховано зміни в законодавстві: як у податковому, так і щодо інших питань фінансової діяльності.
   Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 5
1.1. Сутність і функції фінансів підприємств 5
1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси 8
1.3. Основи організації фінансів підприємств 11
1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 14
1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 16
Контрольні питання до розділу 1 20

Розділ 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ 21
2.1. Розрахункові й касові операції 21
2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 21
2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки 22
2.1.3. Проведення касових операцій 25
2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття 27
2.2. Форми безготівкових розрахунків 29
2.2.1. Принципи організації розрахунків 29
2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями 30
2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями 31
2.2.4. Розрахунки чеками 33
2.2.5. Розрахунки акредитивами 34
2.2.6. Вексельна форма розрахунків 36
2.3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 43
Тести до розділу 2 46

Розділ 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 50
3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 50
3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг 54
3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності 59
3.4. Формування валового і чистого доходу 60
Контрольні питання до розділу 3 63

Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ 64
4.1. Формування прибутку підприємства 64
4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства 64
4.1.2. Формування прибутку підприємства 66
4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його формування 69
4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації 73
4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 78
4.2. Розподіл і використання прибутку 80
4.2.1. Розподіл прибутку підприємства 80
4.2.2. Використання чистого прибутку 82
Тести до розділу 4 85

Розділ 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 89
5.1.Сутність оподаткування підприємств і податкова система 89
5.1.1. Сутність податків і їх функції 89
5.1.2. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні 92
5.2. Оподаткування прибутку підприємств 95
5.2.1. Становлення оподаткування прибутку 95
5.2.2. Чинний порядок оподаткування прибутку 98
5.3. Платежі за ресурси 106
5.3.1. Плата за землю 107
5.3.2. Фіксований сільськогосподарський податок 109
5.3.3. Податок із власників транспортних засобів 111
5.3.4. Податок на нерухоме майно (нерухомість) 115
5.4. Непрямі податки, які сплачують підприємства 116
5.4.1. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств 116
5.4.2. Мито 119
5.4.3. Акцизний збір 121
5.4.4. Податок на додану вартість 125
5.5. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства 135
5.6. Місцеві податки і збори 141
5.7. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва 145
Тести до розділу 5 148

Розділ 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 157
6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів 157
6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 157
6.1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів 162
6.2. Визначення потреби в оборотних коштах 163
6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах 163
6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів 165
6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів 170
6.2.4. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції 173
6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом 174
6.3. Джерела формування оборотних коштів 176
6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів 176
6.3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів 178
6.3.3. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 179
6.4. Показники стану і використання оборотних коштів 181
6.4.1. Показники стану власних оборотних коштів 181
6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 183
6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства 187
Тести до розділу 6 190

Розділ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 194
7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 194
7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів 194
7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам 198
7.2. Банківське кредитування підприємств 202
7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика 202
7.2.2. Умови та порядок отримання банківського кредиту 213
7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту підприємством 226
7.3. Небанківське кредитування підприємств 228
7.3.1. Комерційне кредитування підприємств 228
7.3.2. Лізингове кредитування підприємств 232
7.3.3. Державне кредитування підприємств 238
7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів 242
Тести до розділу 7 249

Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 253
8.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 253
8.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів 257
8.3. Знос і амортизація основних засобів 261
8.4. Сутність і склад капітальних вкладень 268
8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень 271
8.6. Фінансування ремонту основних засобів 276
Тести до розділу 8 278

Розділ 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 282
9.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 282
9.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 287
9.3. Показники фінансового стану підприємства 298
9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 307
9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства 311
9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 314
Тести до розділу 9 317

Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 325
10.1. Фінансова стратегія підприємств 325
10.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування 328
10.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання 331
10.4. Зміст і значення оперативного фінансового плану 335
Тести до розділу 10 340

Розділ 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 341
11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення 341
11.1.1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють 341
11.1.2. Економічна сутність санації підприємств 344
11.1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства 347
11.1.4. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств 349
11.1.5. Класична модель фінансової санації 350
11.2. Санаційний аудит 352
11.2.1. План санації 352
11.2.2. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення 357
11.2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі 363
11.2.4. Аудит фінансової сфери підприємства 365
11.2.5. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції 371
11.2.6. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві 372
11.2.7. Акт аудиторської перевірки 374
11.3. Фінансові джерела санації підприємств 375
11.3.1. Форми фінансової санації 375
11.3.2. Внутрішні джерела фінансової санації 376
11.3.3. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства  380
11.3.4. Санація із залученням коштів власників підприємства  385
11.3.5. Альтернативна санація 392
11.3.6. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника  394
11.3.7. Фінансова участь персоналу в санації підприємства 398
11.3.8. Державна фінансова підтримка санації підприємств 399
11.4. Економіко-правові аспекти санації  та банкрутства підприємств 404
11.4.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 404
11.4.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів 405
11.4.3. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств 406
11.4.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом 409
11.4.5. Задоволення претензій кредиторів 416
11.4.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду 418
11.4.7. Мирова угода 422
11.4.8. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)  424
11.4.9. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 427
Тести до розділу 11 429

Глосарій 435

Література 450

ВСТУП

   Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.
   Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.
   Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.
   За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.
   Підготовка фахівців, обізнаних із фінансовою діяльністю підприємств за нових умов господарювання, ускладнюється недостатністю навчальної літератури, яка б ураховувала специфіку перехідного періоду української економіки, законодавче і правове поле, в якому працюють вітчизняні підприємства.
   Підручник написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни “Фінанси підприємств”, яка включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва.
   У процесі підготовки третього видання підручника використані нові законодавчі й нормативні документи, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання. Ураховано досвід викладання дисципліни “Фінанси підприємств” у провідних навчальних закладах України, а також у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.
   У підручнику розкрито: сутність фінансів підприємств, зміст і організацію їхньої фінансової діяльності; формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств; організацію грошових розрахунків і кредитування підприємств; організацію оборотних коштів і фінансове забезпечення відтворення основних засобів; фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.
   Автори намагались доступно викласти актуальний і складний матеріал з фінансів підприємств, який буде корисним для різних категорій читачів: студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, економістів-практиків.
   У підручнику, з метою більш активного засвоєння матеріалу, широко використані структурно-логічні схеми, тести.
   Третє видання підручника включає глосарій, що дозволить глибше засвоїти основні поняття і категорії.
   Підручник підготовлено колективом авторів, які мають значний досвід викладацької, наукової і виробничої діяльності.
   Авторами окремих розділів є А. М. Поддєрьогін (керівник авторського колективу), канд. екон. наук, проф. — вступ, розділи 4, 5; Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, доц. — розділ 8;
Г. Г. Нам, канд. екон. наук, доц. — розділи 1, 3, 10; А. М. Павліковський, канд. екон. наук, доц. — розділ 6; О. В. Павловська, канд. екон. наук, доц. — розділ 9; В. З. Потій, канд. екон. наук, доц., А. П. Куліш, ст. викл. — розділ 2; О. О. Терещенко, канд. екон. наук, доц. — розділ 11; Н. П. Шульга, С. А. Булгакова, кандидати економічних наук, доценти — розділ 7.
   У третє видання підручника внесено певні структурні вдосконалення та доповнення. При цьому були враховані слушні зауваження і побажання до другого видання підручника, які надіслані до видавництва університету, опубліковані в рецензії на підручник у журналі “Фінанси України” (перший номер за 2000 рік). Ураховано зміни в законодавстві, які впливають на фінансову діяльність підприємств.
   Авторський колектив підручника і його науковий керівник висловлюють вдячність фахівцям (ученим і практикам), які надіслали і висловили свої зауваження і побажання, а також у цілому дали високу оцінку підручника.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінанси підприємств (А.М. Поддєрьогін та ін.)

 
< Попередня   Наступна >