Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Фінанси arrow Місцеві фінанси (М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова)  
20.12.2016
Місцеві фінанси (М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова)

   Навчальна дисципліна “Місцеві фінанси” належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою “Управління державними фінансами”.
   Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах.
   Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Типова програма 4

2. Навчально-методичне забезпечення 12
2.1. Методичні поради до вивчення курсу 12
2.2. Термінологічний словник 93
2.3. Плани семінарських і практичних занять 117
2.4. Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу 120
2.4.1. Доповіді 120
2.4.2. Контрольні тести і запитання 123
2.4.3. Задачі 137
2.5. Індивідуальна робота 159
2.5.1. Навчальні завдання 159

3. Питання для підсумкового контролю 163

Рекомендована література 169

Додатки 175

ВСТУП

   Навчальна дисципліна “Місцеві фінанси” належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою “Управління державними фінансами”. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: “Фінанси”, “Бюджетна система”, “Податкова система”.
   Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самоврядування. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.
   Завдання курсу:
   - дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який включатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних учених-економістів;
   - дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, господарства та населення;
   - розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;
   - визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування.
   Для досягнення зазначених вище цілей, цикл аудиторних занять доповнюється самостійною роботою студентів у визначеному навчальним планом обсязі.
   Предмет навчальної дисципліни “Місцеві фінанси”. Завдання курсу “Місцеві фінанси”. Методи пізнання курсу “Місцеві фінанси”. Зв’язок дисципліни “Місцеві фінанси” з іншими дисциплінами бакалаврської і магістерської підготовки. Роль курсу “Місцеві фінанси” у формуванні фахівців фінансового профілю.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Місцеві фінанси (М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова)

 
< Попередня   Наступна >