Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Фінанси arrow Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я (Писаренко Т.М.)  
20.12.2016
Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я (Писаренко Т.М.)

   У роботі дано комплексний аналіз ефективності використання фінансових ресурсів в установах охорони здоров’я, вказані особливості прогнозування фінансових ресурсів у лікувально-профілактичних установах. Встановлено кореляційну залежність між обсягами фінансування й основними показниками діяльності таких установ (кількість лікарів і середнього медичного персоналу, обіговість ліжка, середня тривалість лікування хворих, рівень завантаженості ліжка та ін.).
   Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних вузів, керівників і спеціалістів установ невиробничої сфери.

Зміст

Вступ 3
1. Комплексна оцінка ефективності використання ресурсів в установах хорони здоров’я 5
2. Прогнозування показників ефективності використання ресурсів у лікувально-профілактичних установах 26
3. Резерви ефективного використання фінансових ресурсів в установах охорони здоров’я Волинської області 41
Висновки 65
Список використаної літератури 69

ВСТУП

   Охорона здоров’я України є системою державних та громадських соціально-економічних і медичних заходів, спрямованих на попередження та лікування хвороб, оздоровлення умов зовнішнього середовища, поліпшення умов життя й праці народу, збереження і покращення здоров’я суспільства й кожного його члена з метою забезпечення подальшого зменшення та ліквідації хвороб, скорочення інвалідності й зниження смертності, гармонійного розвитку фізичних і духовних сил людини, досягнення високого рівня працездатності та довготривалого життя громадян.
   За останні роки в цій життєво важливій для суспільства структурній ланці намітилися деструктурні тенденції, які змушують серйозно замислитися над сутністю і природою соціальних процесів у країні. Йдеться, зокрема, про рівень народжуваності й смертності, тривалість життя, рівень забезпеченості лікарями і середнім медичним персоналом, рівень професійної майстерності лікарів, фінансування охорони здоров’я та ін.
   Сьогодні не є секретом падіння народжуваності й ріст смертності в Україні. Статистичні дані фіксують такі числа – 11.5 народжених і 14.6 померлих на 100 тис. чоловік населення. Рівень смертності в Україні двадцять років тому був нижчим, ніж у більшості високорозвинутих країнах світу, але з часом вона втратила ці позиції. Середня тривалість життя чоловіків становить 65.6 року, а жінок – 74.9 року, що відповідає рівню Полінезії і на 5–6 років нижче, ніж у розвинутих країнах світу. Бажає кращого рівень професійності лікарів. У цьому випадку відпала б необхідність у доволі високих нормативах забезпеченості населення лікарями.
   Ще однією характерною рисою сьогодення є залишкове фінансування системи охорони здоров’я, хоча для усунення цього недоліку зроблені певні кроки. Як відомо, ця галузь сьогодні не обмежується лише державними коштами, незважаючи на те, що вони займають основне місце серед інших джерел фінансування. Законодавчі акти розширили коло можливих джерел надходжень на утримання згаданої системи. Це, зокрема, платні послуги, благодійництво, спонсорство і меценатство, кошти місцевих бюджетів.
   Позитивні зрушення не усунули всіх проблем галузі. Перед вітчизняною охороною здоров’я стоїть завдання зробити якомога більше меншими засобами. І в цьому значна роль належить державі.
   Щоб поліпшити медичне обслуговування, необхідно шукати резерви для широкої підтримки різних секторів системи охорони здоров’я. Цієї мети можливо досягнути лише при ефективному використанні коштів, які спрямовують у ці сектори, при вдосконаленні організації та управління всією системою.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я (Писаренко Т.М.)

 
< Попередня