Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Фінанси arrow Біржова справа (Сохацька О.М.)  
20.12.2016
Біржова справа (Сохацька О.М.)

   Друге видання підручника «Біржова справа» написано у відповідності з програмою дисципліни для студентів економічних та управлінських спеціальностей Тернопільського національного економічного університету, яка викладається у цьому вузі з 1992 року. Його автор, д.е.н., професор Сохацька О.М., є завідувачем першої в Україні кафедри фінансового інжинірингу, одним із провідних фахівців з міжнародного ринку похідних фінансових інструментів, займається консалтинговою діяльністю. Очолювана нею кафедра здійснює підготовку магістрів, які отримують знання, вміння та навички фінансових інженерів, здатних діяти у змінному непередбачуваному середовищі завдяки вмілому використанню фінансових інновацій, які раніше були доступні лише біржовикам.
   Перше видання підручника було схвально зустрінуте науковцями, фахівцями ринків, студентами. Друге видання, перероблене та доповнене такими новими видами контрактів міжнародних ф’ючерсних та опціонних бірж, як свопціони, ф’ючерси на погоду, строкові контракти одночасно на ціни та дохід від цінних паперів, валюти тощо.
   Підручник складається з трьох частин та двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань та рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань (всього 300), задачами, додатками, в яких проілюстровано типові угоди на брокерське обслуговування, біржові котирування, ф’ючерсні та опціонні контракти тощо.
   Поєднання теоретичного та практичного підходів робить підручник корисним та цікавим не лише викладачам, аспірантам та студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, але й фахівцям у даній галузі, а також тим, хто бажає ближче познайомитися не лише біржовою справою, але й навчитися використовувати біржові інструменти для страхування цінових, курсових, процентних, погодних ризиків та інших ризиків при веденні будь-якого бізнесу, як в Україні, так і за її межами.

Зміст

Передмова 7

Частина 1. Теоретичні засади біржової справи 11

Розділ 1. Суть біржі та її економічна природа  12
1.1. Роль та місце біржі в економіці  13
1.2. Cуть біржі та її економічна природа  16
1.3. Функції та характерні ознаки біржової торгівлі  19
1.4. Види бірж 21

Розділ 2. Еволюція біржової торгівлі 30
2.1. Історія формування бірж у Європі, Великобританії та США 31
2.2. Розвиток бірж у дореволюційній Росії 35
2.3. Становлення біржової торгівлі в Україні 40
2.4. Особливості функціонування бірж в Україні на початку ХХІ-го століття 43

Розділ 3. Біржовий товар 57
3.1. Класифікація біржових товарів 58
3.2. Види біржових контрактів 62
3.3. Характеристика біржових товарів 67
3.4. Сільськогосподарська і промислова сировина 67
3.5. Фінансові інструменти 72

Розділ 4. Міжнародні біржові ринки 87
4.1. Характеристика ф’ючерсного контракту 88
4.2. Основні риси ф’ючерсної торгівлі 96
4.3. Характеристика біржової мережі Заходу  101

Розділ 5. Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків  123
5.1. Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні  124
5.2. Еволюція розвитку основних економічних теорій ф’ючерсних ринків  132
5.3. Сучасні теорії міжнародних ф’ючерсних ринків  138

Розділ 6. Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках  149
6.1. Формування ф’ючерсних та майбутніх спотових цін  150
6.2. Сучасні концепції ціноутворення на ф’ючерсних ринках  156

Розділ 7. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів  166
7.1. Суть фундаментального аналізу 167
7.2. Фундаментальний аналіз на сировинних ф’ючерсних ринках  173
7.3. Особливості здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках  178
7.4. Фундаментальний аналіз на ф’ючерсних ринках  182

Розділ 8. Технічний аналіз ф’ючерсних цін  190
8.1. Суть технічного аналізу  191
8.2. Засоби технічного аналізу  196
8.3. Основні фігури технічного аналізу 203
8.4. Методи дотримання тренду 207
8.5. Осцилятори 208
8.6. Аналіз показників обсягів торгів 209
8.7. Теорія протилежної думки (теорія динамічної нерівноваги) 210
8.8. Структурні теорії 211

Частина II. Організаційні аспекти біржової справи 225

Розділ 9. Учасники біржових операцій 226
9.1. Засновники та члени біржі. Їх права й обов’язки 227
9.2. Учасники біржових сесій 231
9.3. Біржові посередники: брокери та дилери 233
9.4. Сутність і види брокерської діяльності 234
9.5. Правове регулювання брокерської діяльності 238

Розділ 10. Організація біржових торгів 250
10.1. Організаційна структура управління біржею 251
10.2. Порядок укладання біржових угод 258
10.3. Організація діяльності брокерської фірми 267
10.4. Ведення рахунків клієнтів 268
10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів 270

Розділ 11. Кліринг та система розрахунків за біржовими угодами 277
11.1. Суть біржового клірингу 278
11.2. Історія становлення біржових клірингових установ 281
11.3. Особливості функціонування клірингових палат ф’ючерсних бірж 283
11.4. Маржа у ф’ючерсній торгівлі 288
11.5. Забезпечення додаткових фінансових гарантій розрахункової палати 294

Розділ 12. Процедура поставки за біржовими контрактами 308
12.1. Економічна функція поставки за ф’ючерсними контрактами 309
12.2. Організація процедури поставки за ф’ ючерсними контрактами 311
12.3. Поставка за ф’ ючерсними контрактами з фінансовими інструментами 322

Розділ 13. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі 328
13.1. Історія становлення електронної біржової торгівлі 329
13.2. Основні системи електронної біржової торгівлі 333
13.3. Розвиток біржового електронного трейдингу в Україні 337

Розділ 14. Державне регулювання біржової торгівлі 344
14.1. Суть та значення державного регулювання біржової торгівлі 345
14.2. Регулювання ф’ючерсної торгівлі у США 347
14.3. Державне регулювання ф’ ючерсного ринку в Європі та Азії 351
14.4. Державне регулювання біржової торгівлі в Україні 353

Частина III. Основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі 366

Розділ 15. Товарний ф’ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку 367
15.1. Товарні ф’ючерси як фінансові інструменти 368
15.2. Порядок укладання та виконання ф’ючерсних контрактів 379

Розділ 16. Торгівля опціонами 386
16.1. Суть опціонів та їх характеристика 387
16.2. Товарні опціони 391
16.3. Основні стратегії з товарними опціонами 396
16.4. Опціони з фінансовими інструментами 404

Розділ 17. Фінансові ф’ючерси 422
17.1. Суть та види фінансових ф’ючерсів 423
17.2. Відсоткові фінансові ф’ючерси 429
17.3. Контракти на індекси фондових бірж 444
17.4. Ф’ючерсні контракти з валютою 449

Розділ 18. Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках 462
18.1. Економічна суть біржової спекуляції 463
18.2. Історія становлення біржової спекуляції 468
18.3. Види біржової спекуляції 475
18.4. Види біржових спекулянтів 483
18.5. Спекулятивні стратегії із застосуванням ф’ючерсних контрактів 485
18.6. Спекулятивні стратегії з опціонами 489
18.7. Діяльність спекулянтів на сучасних біржових ф’ючерсних ринках 497

Розділ 19. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф’ючерсної торгівлі 512
19.1.  Суть та основні характеристики хеджування 513
19.3. Досконале хеджування цінових ризиків на ринках сільськогосподарської сировини 523
19.4. Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках 529
19.5. Особливості хеджування цінових ризиків ринку реальних товарів 535
19.6. Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів 544

Розділ 20. Перспективи становлення ф’ючерсних ринків в Україні 551
20.1. Створення умов для становлення ф’ючерсних ринків сировини 552
20.2. Шляхи становлення ф’ючерсних ринків в Україні 557

Глосарій 578

Умовні скорочення, що вживаються у біржових відомостях зарубіжних економічних видань 609

Термінологічний покажчик 628

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Біржова справа (Сохацька О.М.)

 
Наступна >