Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Фінанси arrow Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)  
21.12.2016
Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)

   У процесі підготовки даного посібника було використано навчальні, монографічні та періодичні видання з питань бюджету та податків провідних вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, здійснено синтез новітніх досліджень із цієї проблеми, а також використано методичні рекомендації НДЕІ Міністерства економіки України “Прогнозування і розробка програм”, методичні матеріали Кабінету Міністрів України “Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік” та інші матеріали.
   Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 4

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 5

Тема 1. Бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави 5
Методичні поради до вивчення теми 6
Термінологічний словник 14
Завдання та запитання для самоперевірки 14
Тестові завдання 18

Тема 2. Бюджетна стратегія і тактика 20
Методичні поради до вивчення теми 21
Термінологічний словник 34
Завдання та запитання для самоперевірки 35
Тестові завдання 38

Тема 3. Бюджетний механізм 41
Методичні поради до вивчення теми 42
Термінологічний словник 66
Завдання та запитання для самоперевірки 68
Задачі 69
Тестові завдання 71

Тема 4. Податкова політика та механізм оподаткування 74
Методичні поради до вивчення теми 75
Термінологічний словник 96
Завдання та запитання для самоперевірки 97
Задачі  98
Тестові завдання 99

Тема 5. Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави 103
Методичні поради до вивчення теми 104
Термінологічний словник 131
Завдання та запитання для самоперевірки 132
Задачі  134
Тестові завдання 135

Тема 6. Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн 140
Методичні поради до вивчення теми 140
Термінологічний словник 156
Завдання та запитання для самоперевірки 157
Тестові завдання 158

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 162

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ 165

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 176

Додатки 179

Вступ

   “Бюджетно-податкова політика” належить до спеціальних навчальних дисциплін, покликаних забезпечити підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за програмою “Державне управління економікою”. Базою цієї дисципліни є знання, одержані студентами з фундаментальних економічних дисциплін “Макроекономіка” та “Державне регулювання економіки”. Крім того, вона пов’язана з дисциплінами фінансового напряму, такими як “Бюджетна система”, “Податкова система в Україні” та ін.
   Дисципліна “Бюджетно-податкова політика” має теоретико-прикладний характер. У теоретичному аспекті вона дає змогу студентам оволодіти знаннями щодо бюджетної та податкової політики держави, у прикладному — набути базових положень з методики бюджетної та податкової роботи, сформувати навички проведення розрахунків. Дисципліна орієнтує студентів на практичну діяльність у бюджетно-податковій сфері державного управління, що сприятиме підготовці нової генерації економістів-фахівців, здатних розв’язувати складні макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.
   При підготовці даного посібника було використано існуючі навчальні, монографічні та періодичні джерела з питань бюджету і податків провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, здійснена перша спроба узагальнення та синтезу новітніх наробок з питань бюджетно-податкової політики з метою їх донесення до студентської аудиторії, а також застосовано методичні рекомендації НДЕІ Міністерства економіки України “Прогнозування і розробка програм” за редакцією В. Ф. Бесєдіна, методичні матеріали Кабінету Міністрів України “Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік”, аналітичні матеріали Групи фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету з метою наближення навчального процесу до реальної практики бюджетно-податкового регулювання в Україні.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)

 
< Попередня   Наступна >