Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Галузева економіка arrow Економіка та організація інформаційного бізнесу (Лазарєва С.Ф.)  
20.11.2016
Економіка та організація інформаційного бізнесу (Лазарєва С.Ф.)

   У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан і тенденції розвитку інформатизації суспільства взагалі та організаційного управління зокрема. Розглянуто поняття, стан і тенденції розвитку інформаційного ринку, функції інформаційного бізнесу, тенденції його розвитку в Україні і світі. Великою перевагою посібника є розгляд не тільки економіко-організаційних, а й правових аспектів інформаційної діяльності.
   Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6102 “Економічна кібернетика”. Стане у пригоді менеджерам і підприємцям, що працюють у царині інформаційного бізнесу та інформаційної діяльності взагалі, а також викладачам економічних ВНЗ і факультетів.

ЗМІСТ

Переднє слово 3

Вступ 7

ЧАСТИНА 1. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 11

Розділ 1. Інформаційна економіка 11
1.1. Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова 11
1.2. Інформаційна сфера економіки та її структура 21
1.3. Класифікація видів інформаційної діяльності 32

Розділ 2. Перехід до інформаційного суспільства 40
2.1. Концепція інформаційного суспільства 40
2.2. Роль інформатизації при переході до інформаційного суспільства 53
2.3. Інформаційна культура 56
2.4. Інформаційні тенденції 60
2.5. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства 67

Розділ 3. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу 70
3.1. Особливості інформаційної політики Японії 70
3.2. Особливості інформаційної політики США 76
3.3. Особливості інформаційної політики Європейського Співтовариства 83
3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі 90
3.5. Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації 93
3.6. Форми державного регулювання процесів інформатизації в розвинених країнах 99

Розділ 4. Інформаційна політика України 103
4.1. Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика 103
4.2. Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України 110
4.3. Стан та розвиток інформатизації в Україні 129

Розділ 5. Інформаційний бізнес та господарське середовище 143
5.1. Сутність інформаційного бізнесу 143
5.2. Інформаційні продукти і послуги 152
5.3. Функції інформаційного бізнесу 166
5.4.Середовище підприємництва 170
5.5. Модель інформаційного бізнесу 172
5.6. Особливості інформаційного бізнесу 174

Розділ 6. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва 179
6.1. Поняття інформаційного виробництва 179
6.2. Особливості кінцевого продукту інформаційного виробництва 185
6.3. Особливості процесу праці в інформаційному виробництві 188
6.4. Закони функціонування суспільного інформаційного виробництва 190
6.5. Основні принципи управління інформаційним виробництвом 196
6.6. Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві 203

Розділ 7. Інформаційний ринок та механізм його функціонування 211
7.1. Поняття та структура інформаційного ринку 211
7.2. Механізм функціонування інформаційного ринку 227
7.3. Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України 244

Розділ 8. Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток 252
8.1. Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу 252
8.2. Венчурний бізнес в інформаційній сфері 263
8.3. Основні напрями удосконалення інформаційного бізнесу 270
8.4. Критерії оцінювання фірм інформаційного бізнесу 280

ЧАСТИНА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 289

Розділ 9. Правові засади підприємництва в інформаційній сфері 289
9.1. Визначення, основні умови і принципи підприємництва 289
9.2. Види підприємницької діяльності 293
9.3. Організаційно-правові форми бізнесу 295
9.4. Переваги та недоліки організаційно-правих форм бізнесу 299
9.5. Засновники інформаційної фірми, їх функції 302
9.6. Установчі документи 303
9.7. Державна реєстрація підприємництва 305

Розділ 10. Технологія організації власної справи 308
10.1. Варіанти входження у світ бізнесу 308
10.2 Пошук ніші 309
10.3. Визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах та послугах 310
10.4. Вибір юридичної форми бізнесу 314
10.5. Вибір стратегії поведінки 315
10.6. Вибір засобів реалізації підприємницької ідеї 317
10.7. Ціновий вибір 321
10.8. Вибір збутової поведінки 324

Розділ 11. Франчайзинг як спосіб організації власної справи 325
11.1. Поняття франчайзингу та його типи 325
11.2. Переваги та вади франчайзингу для франчайзера 330
11.3. Переваги та вади франчайзингу для франчайзі 334
11.4. Як стати франчайзі 340
11.5. Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво 351
11.6. Франчайзинг в інформаційному бізнесі 357

Розділ 12. Купівля існуючого бізнесу 362
12.1. Переваги та вади купівлі існуючого бізнесу 362
12.2. Теоретичні засади оцінки бізнесу 364
12.3. Процес оцінки вартості бізнесу 376
12.4. Методи оцінювання вартості фірми 381
12.5. Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі 396

Розділ 13. Основи планування пiдприємницької дiяльностi 405
13.1. Бiзнес-план, його функцiональнi ролi 405
13.2. Зміст і структура бізнес-плану 407
13.3. Послідовність складання бізнес-плану 411
13.4. Вимоги і правила щодо оформлення бізнес-плану 412
13.5 Поетапний опис кампанії по залученню капіталу 416

Розділ 14. Організація презентації фірми 421
14.1. Що таке презентація? 421
14.2. Типи презентацій та особливості їх організації 423
14.3. Організація і планування презентації 428
14.4. Методи підвищення ефективності презентації 437
14.5. Наочні матеріали у проведенні презентації 442

ЧАСТИНА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ФІРМИ 449

Розділ 15. Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми 449
15.1. Поняття організаційної структури 449
15.2. Фактори формування організаційних структур 451
15.3.Типи організаційних структур 453
15.4. Етапи побудови організаційної структури фірми 457
15.5. Принципи створення хорошої організації 464
15.6. Функції осіб, що керують фірмою 469
15.7. Визначення чисельності окремих категорій персоналу інформаційно-обчислювальної фірми 472

Розділ 16. Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми 476
16.1. Сутність виробничої функції 476
16.2. Структура виробничої системи 478
16.3. Класифікація виробничих систем 480
16.4. Проектування виробничої системи фірми 481

Розділ 17. Організація та охорона праці в інформаційному виробництві 491
17.1. Зміст і задачі наукової організації праці 491
17.2. Зміст та задачі охорони праці 493
17.3. Правове забезпечення заходів щодо охорони праці в інформаційному бізнесі 495
17.4. Система управління охороною праці в структурах інформаційного бізнесу 508

Розділ 18. Організація нормування праці в інформаційному виробництві 517
18.1. Методи нормування праці та класифікація витрат робочого часу 517
18.2. Методи вивчення витрат робочого часу і встановлення норм виробітку 520
18.3. Нормування праці операторів ЕОМ 522
18.4. Особливості нормування праці програмістів 524
18.5. Нормування праці фахівців, зайнятих технічним обслуговуванням та ремонтом засобів ОТ 539

Розділ 19. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг 542
19.1. Інформаційний маркетинг: деякі визначення та особливості 542
19.2. Основні функції і стратегії маркетингу 549
19.3. Концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу 555
19.4. Система маркетингової інформації 561
19.5. Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері 563
19.6. Аналіз життєвого циклу ІПП 571
19. 7. Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом 582

Література 586

Додатки 595

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Економіка та організація інформаційного бізнесу (Лазарєва С.Ф.)

 
< Попередня   Наступна >