Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (Цикл лекцій) (Марушкевич А.А.)  
22.12.2016
Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (Цикл лекцій) (Марушкевич А.А.)

   Аналізуються проблеми виховання у вищій школі, зокрема:професіограма, функції, напрями діяльності куратора;категорії виховання, його принципи, методи, засоби, напрями, форми організації; витоки сучасної наукової теорії виховання (виховні ідеї народної педагогіки, етнотрадиції українського народу, найсуттєвіші аспекти родинного виховання).

ЗМІСТ

Лекція 1. Мета та головні завдання виховання у вищій школі. Взаємодія педагога і студента у виховному процесі.
Лекція 2. Професіограма. Функції та основні напрями діяльності куратора вищої школи.
Лекція 3. Виховання – категорія педагогічна. Категорії виховання.
Лекція 4. Сутність виховання у вищій школі. Принципи виховання.
Лекція 5. Методи та засоби виховання у вищій школі.
Лекція 6. Напрями виховання у вищій школі.
Лекція 7. Форми організації виховання у вищій школі.
Лекція 8. Етнотрадиції українського народу і їх вплив на студентську молодь.
Лекція 9. Виховні ідеї народної педагогіки.
Лекція 10. Сутність українського родинноговиховання.

ВСТУПНЕ СЛОВО

   Цикл лекцій з теорії виховання, який є складовою частиною курсу „Педагогіка вищої школи”, розрахований на вивчення та сприйняття студентською молоддю класичних, педагогічних та інших університетів країни, включає необхідну інформацію з питань організації виховного процесу у сфері підготовки фахівців різних профілів, діяльності куратора, керівників ВНЗ у напрямі формування світогляду та життєво-необхідних якостей майбутніх спеціалістів для різних галузей науки, освіти, виробництва і управління ними. Він містить детальний аналіз найсуттєвіших категорій виховання, його принципів, методів, засобів, напрямів, форм організації.
   З метою розкриття витоків наукових теорій щодо виховання у вищій школі нами до названого циклу включені тексти лекцій, у яких розкрито вплив на студентську молодь етнотрадицій українського народу, виховних ідей його педагогічного досвіду, сутності родинного виховання як основи подальшого вдосконалення особистості.
   Кожна лекція супроводжується списками основної та додаткової літератури до теми, які направляють молодь і орієнтують у пошуках відповідей на індивідуальні запитання. Після всього тексту навчального посібника вказано назви джерел, використаних при укладанні змісту конкретних лекцій.
   Окрім того, нами розроблено запитання для самоконтролю, самостійної роботи, орієнтовні плани семінарських занять до кожної теми.
   Цикл лекцій з теорії виховання у вищій школі зорієнтований на ознайомлення студентів із основами виховного процесу в ній. Він може бути корисним при підготовці до навчальних занять як представникам професорсько-викладацького складу, так і аспірантам, студентській молоді, а, також, педагогам різних навчальних закладів у процесі підвищення їх кваліфікаційного рівня.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати
Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (Цикл лекцій) (Марушкевич А.А.)

 
< Попередня