Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Організаційно-правові засади захисту прав споживачів (Шлійко А.В.)  
12.11.2016
Організаційно-правові засади захисту прав споживачів (Шлійко А.В.)

   У навчальному посібнику обґрунтовано об’єктивну необхідність правових засад захисту прав споживачів, вимоги щодо якості у сферівиробництва, послуг (робіт) для забезпечення відповідності їх умовам стандартів та вимог споживачів. Розкрито механізм державного регулювання іззахисту законних інтересів споживачів, регламентування діяльності  господарюючих суб’єктів у сфері торгівлі і послуг, громадського харчування тощо.
   Структуру навчального посібника побудовано на матеріалах законодавчо-правової бази захисту споживачів із використанням діяльності відповідних органів самоврядування, які уповноважені проводити державний захист прав громадян як споживачів. Разом з тим у посібнику висвітлені питання, які мають міжгалузевий характер, що підвищує пізнавальність викладеного матеріалу.
   Посібник стане у пригоді підприємцям, державним службовцям, студентам, які прагнуть поглибити свої знання у галузі споживчого права в Україні.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
1.1. Права споживачів та їх захист
1 2. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів

2. ПОРЯДОК ЗАНЯТТЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І ПРАВИЛА ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
2.1.Правила торговельного обслуговування населення
2.2. Основні санітарні вимоги до торговельного підприємства та його працівників

3. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
3.1. Персонал – найцінніший актив компанії
3.2. Необхідність підготовка персоналу та його стимулювання
3.3. Професійний продаж у бізнесі. Професіоналізм за будь яких обставин
3.4. Техніка просування послуг до споживачів

4. СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІСЛЯВИРОБНИЧИХ ОПЕРАЦІЙ
4.1. Внутрішнє обслуговування, складування, ідентифікація, пакування, транспортування і постачання
4.2. Післяпродажне обслуговування
4.3. Зворотний зв’язок з ринком і нагляд за продукцією

5. ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ТА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
5.1. Процес вимірювання, його елементи, коригувальні дії
5.2. Невідповідність продукції вимогам стандарту якості
5.3. Утилізація невідповідної продукції та попередження випадків повторної невідповідності
5.4.Розподіл відповідальності між персоналом згідно коригувальних дій

6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
6.1. Правила продажу продовольчих товарів
6.2. Особливості продажу окремих груп продовольчих товарів
6.3. Правила продажу непродовольчих товарів
6.4. Особливості продажу окремих груп непродовольчих товарів
6.5. Застосування стандартів та технічних умов на продовольчі і непродовольчі товари

7. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, ПТАХІВНИЦТВА, КРОЛІВНИЦТВА, БДЖОЛЯРСТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ
7.1. Товарна оцінка м’яса, м’ясопродуктів і шкір
7.2. Визначення товарної якості м’яса птиці
7.3. Визначення товарної якості продукції кролівництва
7.4. Вплив консервування, збеігання, транспортування м’яса і м’ясопродуктів на їхспоживні властивості
7.5. Оцінка якості і споживних властивостей молока і молочних продуктів
7.6. Оцінка якості та споживних властивостей яєць
7.7.Оцінка якості і споживних властивостей меду

8. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ І СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОВОЧІВ І КАРТОПЛІ
8.1.Споживні властивості і методи визначення якості овочів
8.2. Характеристика і допустимі норми якості для кабачків, перцю солодкого, часнику, цибулі ріпчастої
8.3. Характеристика і допустимі норми якості для картоплі свіжої і коренеплодів

9. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
9.1. Політика і завдання у системі менеджменту якості на ринку товарів і послуг
9.2. Елементи і структура системи якості
9.3. Документування системи якості

10. ЕКОНОМІКА ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
10.1. Види витрат, пов’язаних із забезпеченням якості
10.2. Якість у межах маркетингу
10.3.Якість під час розроблення технічних умов і в проектно-конструкторських роботах
10.4. Аналіз готовності продукції до реалізації

11. ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЦТВА
11.1. Вибір кваліфікованих постачальників. Угода щодо забезпечення якості
11.2. Планування вхідного контролю та оперативне управління ним
11.3. Управління виробничим обладнанням та технічне обслуговування
11.4. Управління змінами технологічних процесів
11.5. Оперативний контроль і перевіряння у процесі виробництва
11.6. Перевіряння готової продукції

12. БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇЇ ЯКІСТЬ
12.1. Заходи щодо зниження ризику відшкодування збитків
12.2. Застосування статистичних методів як елементів управління на всіх стадіях петлі якості
12.3. Характеристики якості послуг та їх надання
12.4. Ключові аспекти системи якості послуг
12.5. Відповідальність і повноваження у сфері якості послуг
12.6. Структура системи якості послуг
12.7. Документація з якості, протоколи якості
12.8. Внутрішні перевірки якості послуг. Безпосередня взаємодія із споживачами

13. СЛАДОВІ ЧИННИКИ ТА РОБОЧІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
13.1. Процес маркетингу
13.2. Процес проектування
13.3. Технічні умови на надання послуги
13.4. Процес надання послуги. Оцінювання якості послуги постачальником
13.5. Коригувальні дії стосовно послуг, які не відповідають встановленим вимогам
13.6. Аналіз рівня виконання послуги і його підвищення

14. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
14.1. Розгляд цивільних справ за позовами про захист прав споживачів
14.2. Застосування чинного законодавства при вирішенні господарських суперечок
14.3. Застосування законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності
14.4. Судова практика про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ПЕРЕДМОВА

   Розвиток соціально-орієнтованої економіки України, формування ринкових відносин висувають високі вимоги до економічних знань, допідготовки фахівців нового типу, для яких підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної зайнятості.
   Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично у будь-якій підприємницькій діяльності є отримання мінімальнонеобхідних знань , уявлень про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності, які у найбільшій мірі задовольняють потреби споживачів.
   Тобто, для того, щоб ефективно займатися підприємництвом у ринкових умовах перш за все необхідно навчитися як досягнути високого рівня попиту з боку споживачів, як враховувати їхні інтереси, запити і вимоги до продукції (роботи чи послуги).
   Нині молодому поколінню в Україні здається, що стати підприємцем можна без спеціальних знань, спеціальної підготовки. Це хибні уявлення, породжені нерозвиненістю ринкових відносин у нашій країні.
   Економічні знання потрібні всім – тим, хто має власний бізнес, і тим, хто наймається на роботу, тим, хто продає, і тим, хто купує.
   Таке завдання поставили перед собою автори при створенні нового навчального посібника з організаційно-правових засад захисту прав споживачів.
   Цей навчальний посібник не вчить, як стати заповзятим підприємцем, і не дає готових рецептів, де і коли заснувати власний бізнес.
   Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення міцної ніші на ринку товарів і послуг завдяки сповідуванню правил захисту прав споживачів і тим самим заполученню якнайбільшої їх кількості.
   У навчальному посібнику у взаємозв’язку розкриваються спочатку узагальнені поняття про якість товарів і послуг, їх характеристика, сутністьспоживчих якостей товарів (робіт чи послуг), характеризуються споживачі з їх цілями, потребами та інтересами, нормативно-правові основи організаційно-правових засад захисту прав споживачів в Україні, вивчення яких дає змогу отримати повне уявлення про обов’язки підприємців у відношенні до споживачів.
   Засвоївши матеріал цього навчального посібника, ви не станете одразу абсолютно чесним підприємцем стосовно споживачів або фахівцем з економіки, але зможете більш свідомо і впевнено зробити професійний вибір згідно зі своїми здібностями і переконаннями.
   Ретельне ознайомлення та вивчення цього навчального посібника сприятиме формуванню у вас ринкової психології, буде надійною базою знань з організаційно-правових засад захисту прав споживачів.
   Звичайно, обсяг навчального посібника не дає змоги розкрити усі грані теоретичних і практичних засад захисту прав споживачів, умов їх розвитку, тому ряд питань мають установчий, стислий характер.
   Сподіваємося, що вивчення цього навчального посібника стане Вашимпершим кроком на шляху опанування нормативно-правовими засадами захисту прав споживачів на ринку товарів і послуг і тим самим допоможе у більш глибокому пізнанні їх вимог, інтересів і запитів.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Організаційно-правові засади захисту прав споживачів (Шлійко А.В.)

 
< Попередня   Наступна >