Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій (Кустовська О.В.)  
12.11.2016
Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій (Кустовська О.В.)

   Курс лекцій підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напрямку 0501 − державне управління спеціальності 8.050101 − державна служба. В основу побудови посібника покладено два модулі − “Основи системного підходу” і “Методологія наукових досліджень”. Розглядаються основні методологічні засади наукового дослідження, системного аналізу, організації наукового дослідження та оформлення його результатів.
   Для слухачів денної та заочної форм навчання магістерської програми.

ЗМІСТ

Модуль 1. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Лекція 1. Методологічні засади системного підходу та системного аналізу
5
1.1.Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні 5
1.2. Принципи системного підходу 10
1.3. Сутність системного аналізу та його предмет 12
1.4. Історія розвитку системного підходу 15

Лекція 2. Категоріальний апарат науки та системного аналізу 19
2.1. Поняття системи та її властивості 19
2.2. Класифікація систем 24
2.3. Зв’язки (потоки). Види зв’язків 28
2.4. Структура системи 31
2.5. Ціле (цілісність) та елемент 34

Лекція 3. Принципи, основні етапи та методи системного аналізу 36
3.1. Принципи системного аналізу 36
3.2. Етапи системного аналізу 37
3.3. Методи системного аналізу 41

Лекція 4. Модель системи та методи моделювання 46
4.1. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування системи 46
4.2. Класифікація моделей. Моделі складу та структури системи 50
4.3. Методи моделювання систем 52

Лекція 5. Системний аналіз організації 56
5.1. Модель організації як відкритої системи 56
5.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації 58
5.3. Методи аналізу середовища 61
5.4. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації 62
5.5. Застосування системного підходу в стратегічному управлінні 65

Модуль 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекція 6. Методологічні основи наукового дослідження
70
6.1. Сутність наукового пізнання 70
6.2. Поняття про методологію і методику наукових досліджень 72
6.3. Логіка процесу наукового дослідження 77
6.4. Типологія методів наукового дослідження 79

Лекція 7. Технологія та організація наукової діяльності 89
7.1. Організація творчої діяльності дослідника 89
7.2. Технологія наукової діяльності 93
7.3. Структура наукового дослідження 96

Лекція 8. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 99
8.1. Сутність магістерської роботи, її структура 99
8.2. Вимоги до магістерської роботи 103
8.3.Технологія підготовки магістерської роботи 106

Лекція 9. Оформлення і захист магістерської роботи 109
9.1. Загальний зміст магістерської та вимоги до її оформлення 109
9.2. Правила подання текстового матеріалу 112
9.3. Правила подання ілюстрацій, таблиць і формул 114
9.4. Оформлення посилань і цитування. Додатки 119
9.5. Захист магістерської роботи 120

ЛІТЕРАТУРА 123

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати
Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій (Кустовська О.В.)

 
< Попередня   Наступна >