Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Педагогіка arrow Болонський процес. Документи і матеріали  
22.12.2016
Болонський процес. Документи і матеріали

   Укладачі: Луців Б. Л., д. е. н, доцент, проректор з навчальної роботи ТНЕУ; Кустовська О. В., к. е. н., доцент, керівник робочої групи з організаційного та методичного супроводження впровадження КМСОНП; Гирила О. М., інженер управління нових форм навчання та методичного забезпечення навчального процесу в ТНЕУ.

   Тематичний збірник для ознайомлення професорсько-викладацького персоналу і студентів з основними документами у сфері формування загальноєвропейського освітнього простору, наказами та іншими матеріалами Міністерства освіти і науки України, а також документами і матеріалами ТДЕУ, щодо запровадження ідей та принципів Болонського процесу в галузі вищої освіти, зокрема, кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

ЗМІСТ

Вступ

Частина І. Формування загальноєвропейського освітнього простору
1.1. Сорбонська декларація (25 травня 1998 р., м. Париж) 
1.2. Болонська конвенція, спільна заява міністрів освіти країн Європи (18–19 червня 1999 р., м. Болонья) 
1.3. Конвенція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій (29–30 березня 2001 р., м. Саламанка) 
1.4. Комюніке зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи (18–19 травня 2001 р., м. Прага) 
1.5. Комюніке конференції міністрів вищої освіти (19–20 вересня 2003 р., м. Берлін) 
1.6. Комюніке конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти (19–20 травня 2005 р., м. Берген) 

Частина ІІ. Нормативні документи міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
2.1. Наказ № 48 від 23 січня 2004 р.«Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».
2.2. Програма проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації 
2.3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців 
2.4. Перелік вищих навчальних закладів – учасників педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
2.5. Наказ № 49 від 23 січня 2004 р. «Про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 рр.»
2.6. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України
2.7. Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 рр.
2.8. Наказ № 812 від 20 жовтня 2004 р. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» 
2.9. Рішення колегії МОН України. Протокол № 1/2 від 27 січня 2005 р. «Про стан проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації»
2.10. Наказ № 774 від 30 грудня 2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» 
2.11. Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації
2.12. Рекомендації щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента
2.13. Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів 

Частина ІІІ. Документи, що регламентують реалізацію в університеті ідей та принципів Болонської декларації, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
3.1. Наказ № 31 від 20. 09. 2005 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 2005/2006 н. р. (з подальшими змінами)» 
3.2. Наказ № 152 від 17. 11. 2005 р. «Про впровадження Порядку оцінювання знань студентів при КМСОНП»
3.3. Наказ № 70 від 14. 02. 2006 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» 
3.4. Витяг з протоколу № 2 засідання Вченої ради Тернопільського державного економічного університету від 13. 10. 2005 р.
3.5. Витяг з протоколу № 5 засідання Вченої ради Тернопільського державного економічного університету від 25. 01. 2006 р. 
3.6. Витяг з протоколу № 10 засідання Вченої ради Тернопільського державного економічного університету від 26. 05. 2006 р.
3.7. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Тернопільському державному економічному університеті 
3.8. Порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 
3.9. Положення про індивідуальний навчальний план студента і контроль за його виконанням
3.10. Індивідуальний навчальний план студента освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Література 

ВСТУП

   Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження у світове товариство неможливі без структурної реформи системи вищої освіти. Пріоритетним завданням є модернізація вищої освіти відповідно до положень Болонської декларації, одним з принципів якої є впровадження кредитно-модульного навчання як новітньої моделі організації навчального процесу.
   З цією метою у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, зокрема в Тернопільському державному економічному університеті, з 2004/2005 н. р. проводився педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Суть цього експерименту полягала у визначенні шляхів і механізмів:
   – адаптації ідей Європейської кредитної трансферної системи (ECTS) до системи вищої освіти України;
   – посилення ролі самостійної роботи студентів;
   – поглиблення впровадження новітніх педагогічних технологій;
   – забезпечення гнучкості програм навчання та можливості навчання студентів за індивідуальними навчальними планами;
   – мотивація учасників навчального процесу на досягнення високої якості підготовки фахівців;
   – надання можливості студентові отримати професійні кваліфікації відповідно до його потреб та вимог ринку праці.
   Міністерство освіти і науки України розробило документи, які визначають організаційно-методичні заходи та механізми проведення педагогічного експерименту, провело значну кількість міжнародних та всеукраїнських нарад-семінарів, науково-практичних конференцій з питань розвитку вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Для магістрів та аспірантів запроваджено навчальну дисципліну «Вища освіта і Болонський процес» (наказ МОН від 21. 05. 2004 р. № 414).
   Тематичний збірник «Болонський процес. Документи і матеріали». підготовлено з метою підвищення рівня методичного забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Університеті. Він містить документи, нароблені у процесі формування загальноєвропейського освітнього простору (частина 1), основні нормативні документи Міністерства освіти і науки України щодо впровадження ідей і принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (частина 2), а також рішення Вченої ради, накази ректора, інші матеріали, які регламентують упровадження КМСОНП в Університеті.
   Цей збірник призначено для студентів, викладачів, працівників деканатів, аспірантів, інших осіб, які є активними учасниками навчального процесу.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Болонський процес. Документи і матеріали

 
< Попередня   Наступна >